Nyheter

2018-03-27 13:28:20
Vaccinera dig mot TBE
I Värmland så har det varit en kraftig ökning av antalet TBE-fall under 2017. Fyra personer har smittats i området Kil och Fagerås vilket inte setts tidigare. Nytt för 2018 är att åldersgränsen för en extra vaccinationsdos har sänkts från tidigare 60 till 50 år. Barn och vuxna under 50 år fortsätter som vanligt med tre doser i grundvaccinationen medan personer som fyllt 50 år får fyra doser. Om en person som fyllt 50 år inte fått en extra dos så kan den ges i efterhand. Välkomna med frågor till oss. Vanlig fästing (Ixodes ricinus) är en art inom familjen hårda fästingar som förekommer i stora delar av Europa. Det är en parasit som lever på blod ifrån sin värd, vilken kan drabbas av flera sjukdomar som fästingen bär på. Honor är ofta större än hanar.
Läs mer
2018-03-22 11:22:13
Kurs i utvecklande ledarskap
Mål Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Deltagarna får 360-graders feedback av sina medarbetare på sitt eget ledarskap. I kursen ingår även att arbeta fram en egen plan för utveckling av sitt personliga ledarskap baserat på ledarskapsmodellen, feedback och personliga mål.   Metod Lärarledd utbildning samt arbete i mindre grupper   Innehåll Teoretisk bakgrund Ledarstilsmodellen och ledarskapsmodellen UL Personlig profil från sammanställningen av 360-graders-bedömning Eget arbete med den personliga utvecklingsplanen under ca 2 mån Kursen avslutas med en fördjupningsdag med teoretisk fördjupning och uppföljning av utvecklingsplanen.   Målgrupp De som har någon form av arbetsledande funktion   Plats Karlstad - Scandic Klarälven, Sandbäcksgatan 6   Pris 15 000 kr per deltagare I priset ingår kursen, material, ULL (360-mätningen utvecklande ledarskap ledarbedömning), fika samt måltider   Datum heldagar 12 och 13 juni, 15 augusti Anmälan senast 4 maj till: info@clarahalsan.se eller tfn 054-22 17 00 Frågor Carola Carlsson, utbildningsledare carola.carlsson@clarahalsan.se eller tfn 076 – 146 20 17 Behov av logi kontakta Scandic Klarälven 054-776 45 00
Läs mer
2018-02-08 13:48:45
Kurs stresshantering

Gruppbaserad stresshantering

Kursen vänder sig till dig som vill få verktyg för att hantera och förebygga stress i vardagen. Deltagarna får även verktyg att bli tydligare för sig själv med sina livsprioriteringar.

Syfte

 • Utveckla strategier för att undvika onödig stress i vardagen
 • Förstå betydelsen av doserad fysisk aktivitet för bibehållen hälsa
 • Bli tydligare för själv att prioritera vad som är viktiga värderingar i livet
 • Påbörja de förändringar som behövs för att minska stressen i vardagen

Metod

Evidensbaserade verktyg Gruppsamtal Hemuppgift mellan varje tillfälle

Kursupplägg

Fyra tillfällen à 2,5 - 3,5 timmar (dagtid) Vid tre av tillfällena övningar med avspänningsteknik Max antal deltagare 8 st

Tider

5/4 kl. 14.00-16.30 18/4, 2/5 och 16/5 kl. 13.00-16.30 Plats: ClaraHälsan, Regementsgatan 19, Karlstad Kursledare: Leg. Psykoterapeut Carola Carlsson, kontakta Carola för mer information: 054-22 17 06 Pris: Avtalskunder 3 500 kr per person, övriga kunder 4 900 kr per person. Pris exkl. moms.

Anmälan: info@clarahalsan.se eller 054-22 17 00

Läs mer
2018-01-18 15:45:31
Följ oss i sociala medier
    
Läs mer
2017-12-13 10:36:16
ClaraHälsans insatser vid alkoholproblem hjälper

Under våren 2017 erbjöds alla som fått behandling för alkoholproblem under åren 2013-2016 en uppföljning. Vi ville veta mer om hur det gått för dem och hur deras alkoholvanor ser ut i dag. Resultatet visar att flertalet haft god hjälp av behandlingen på ClaraHälsan och att de idag dricker mycket mindre, eller inte alls, jämfört med vad de gjorde innan behandlingen.

Det finns vetenskapligt stöd för att många som har alkoholproblem kan förändra sina alkoholvanor på egen hand eller med begränsade behandlingsinsatser i öppenvården. Vår kartläggning visar att de allra flesta som genomgått våra korta evidensbaserade behand­lingsprogram fått tillräcklig hjälp medan ett fåtal behövde mer hjälp och fick det via beroendevården eller på behandlingshem.   skarmklipp En vanlig gräns för riskkonsumtion är 9 (för kvinnor) respektive 14 (för män) glas per vecka. I gruppen som fick behandling hos oss minskade antalet glas per vecka från i snitt 26 till 5. Många av dem som har ett alkoholberoende kan med lite hjälp lära sig att dricka mindre, utan att behöva sluta helt. Att inte behöva sluta helt kan öka motivationen att minska alkoholkonsumtionen. Vill du veta mer om vad kartläggningen visade eller vilka metoder vi använder vid behandling av alkoholproblem, läs hela rapporten. Den finns på vår hemsida: www.clarahalsan.se
Läs mer
2017-10-23 14:26:36
ClaraHälsan erbjuder vaccinering
 • Vi tillhandahåller även vaccinering mot TBE som är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Det finns ingen bot mot TBE med det finns vaccin som skyddar
 • Vi vaccinerar och ger råd inför utlandsresan
Läs mer
2017-09-13 14:17:40
ClaraHälsan inbjuder till workshop - Hälsosamma vanor och sunda ovanor
 1. Skapa tid, ork och lust - hur gör man? Carola Carlsson, beteendevetare/leg.psykoterapeut och Linus Olsson, leg sjukgymnast
 2. Tankens kraft. Om hur tankar styr oss. Hur jag ändrar mina tankar. Josefin Elthammar, leg. psykolog
 3. Vad påverkar mig i arbetet och arbetsmiljön? Per Jernstedt, beteendevetare/organisationskonsult
 4. Stresshantering. Vad är till hjälp? Carola Carlsson, beteendevetare/leg.psykoterapeut
 5. Sömnens betydelse för vår hälsa - Vad kan jag själv påverka? Carina Wähling, företagssköterska      Pris: 295 kr/tillfälle, lättare förtäring serveras. Intresseanmälan lämnas till info@clarahalsan.se eller 054-22 17 00.
 
Läs mer
2017-09-06 09:31:51
Vi söker nya medarbetare!
I dessa rekrytering samarbetar vi med Testhuset. Länk till Företagsläkare Länk till Fysioterapeut/Ergonom
Läs mer
2017-06-27 08:54:28
Hur man kan engagera medarbetare till engagemang och motivation
Metoden grundar sig på inlärningspsykologi och handlar om att analysera beteenden utifrån dess konsekvenser. Fokus ligger på beteendets betydelse och funktion i organisationen. Man försöker identifiera de beteenden som har störst påverkan på det resultat man inom organisationen vill uppnå. Syftet är att förbättra prestationer, effektivisera ledarskap samt skapa bättre teamkänsla och motivation hos medarbetarna. Det verktyg man använder sig av är s k beteendeanalys som innebär att man undersöker beteendets funktion samt identifierar de faktorer som påverkar och styr beteendena. Man observerar vad som föregår beteendet och vilka konsekvenser det får. Om man som chef får ökad kunskap om vad som styr beteenden samt ett ökat fokus på önskade beteenden leder det till framgång för organisationen och underlättar genomförandet av organisationsförändringar och utvecklingsarbeten.  

Utökad kompetens på ClaraHälsan  

Inom ClaraHälsan kan jag erbjuda OBM inom områden som; organisations- och ledarskapsutveckling samt individuellt chefsstöd. Jag heter Josefin Elthammar och har arbetat som legitimerad psykolog i drygt 16 års tid inom olika verksamhetsområden såsom; barn- och ungdomspsykiatri, hälsa- och rehabilitering inom Landstinget, Arbetsförmedlingen samt företagshälsovård. Jag är legitimerad psykolog, specialist i arbetslivets psykologi och certifierad OBM-konsult. josefin.elthammar@clarahalsan.se
Läs mer
2017-05-03 13:03:00
Dags att påbörja din TBE-vaccination?
Läs mer
2017-04-12 16:20:46
Hälsosamma vanor- och sunda ovanor
 Carina Wähling, företagssköterska   Workshop
 • Tid: kl 15:00 – 16:30
 • Pris: 295 kr/tillfälle
 • Lättare förtäring serveras Anmälan till info@clarahalsan.se eller 054-22 17 00
Läs mer
2017-03-06 14:25:50
Clarahälsan inbjuder till kurs/handledning i hälsofrämjande ledarskap
Start 20 april. Ledare har en central roll i utvecklingen av arbetsplatsens arbetsmiljö. Ett utmanande och spännande uppdrag som ibland kan kännas tungt att bära ensam. Genom gruppdialog om hälsa och arbetsmiljö kan kunskapen ökas och ledare stärkas. Arbetsmiljöverkets senaste förskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ställer krav på arbetsgivaren att arbeta med åtgärder för att förebygga ohälsa och främja en bra social och organisatorisk arbetsmiljö. Det är med intentionen i AFS 2015:4 som vi i företagshälsovården vill medverka till att öka kunskapen omkring ett förebyggande arbetsmiljöarbete genom betoningen på ledarskapet.   Tid: Fem tillfällen förmiddagar, Kl.09-12.00, inkl kaffepaus Torsdag den 20 april Torsdag den 4 maj Torsdag den 11 maj Torsdag den 1 juni   Plats: Clarahälsans lokaler. Regementsgatan 19, Karlstad Handledare: Leg.psykoterapeut Carola Carlsson Leg.psykolog Josefin Elthammar Metodik: Dialog i grupp, teorigenomgångar och vissa uppgifter mellan tillfällena. Innehåll: Ledarskap som stödjer välbefinnande och arbetsengagemang Medarbetarskap och välfungerande grupper Motverka och förebygga riskfaktorer i den sociala arbetsmiljön Pris: 4 675 kr exkl moms. Intresseanmälan: På tfn 054-22 17 00 eller via mail; info@clarahalsan.se Senast den 18 april    
Läs mer
2017-02-21 15:44:30
Sömnskola i grupp
Om du har svårt att somna och/eller vaknar flera gånger per natt, har besvär dagtid, och om besvären varat mer än en månad är du välkommen att delta i sömnskolan. Metodik: En KBT-inriktad behandling med dialog i grupp, teorigenomgångar och uppgifter mellan tillfällena. Innehåll:
 • Individuell kartläggning
 • Hemuppgifter, sömndagbok mellan varje tillfälle
 • Analys och rådgivning
 • Uträkning av sömneffektivitet
 • Behandlingen består av sömnhygienråd och sömnrestriktion
Tid: Individuell kartläggning initialt, därefter fem gruppträffar à 1,5 timme. Kl 14:30 – 16:00. 11/4, 25/4, 9/5, 23/5, 5/6. Telefonuppföljning efter en månad. Plats: ClaraHälsan Pris: 4725:-/st exkl moms. Intresseanmälan: Senast den 1/4 till carina.wahling@clarahalsan.se eller till tel 054-221724, 054-221700 växel. Handledare: Carina Wähling, företagssköterska Välkomna!
Läs mer
2016-12-06 15:20:02
Medicinsk träningsterapi
”Ett hälsosamt träningsupplägg med motiverande ansats för individer som vill må bättre” Ladda ned som pdf
Läs mer
2016-11-23 09:57:34
Nya riktlinjer kring arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som skall vända utvecklingen att få både arbetsgivare och samhälle att minska kostnader för bland annat sjukskrivningar. Läs mer på arbetsmiljoverket.se  
Läs mer
2016-11-22 11:37:34
Arbetsplatsnära stöd
Du som är arbetsgivare kan få bidrag för inköp av arbetsplatsnära stöd som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete. Möjligheterna för att söka arbetsplatsnära stöd gäller även 2016. Om du vill söka för insatser utförda under 2016, måste din ansökan vara inne hos Försäkringskassan före den 1 februari 2017. ClaraHälsan hjälper dig med ansökan. Välkommen att höra av dig!
Läs mer