Kurs i utvecklande ledarskap

Nu erbjuder vi på ClaraHälsan en kurs i Utvecklande Ledarskap, sk UL. Ledarskapet är en viktig aspekt när det gäller arbetsmiljön. UL har visat sig vara det mest gynnsamma ledarskapet på sikt både vad gäller den organisatoriska effektiviteten och medarbetarnas utveckling. UL- utvecklande ledarskap är en ledarskapsutbildning som kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

Mål

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Deltagarna får 360-graders feedback av sina medarbetare på sitt eget ledarskap.

I kursen ingår även att arbeta fram en egen plan för utveckling av sitt personliga ledarskap baserat på ledarskapsmodellen, feedback och personliga mål.

 

Metod

Lärarledd utbildning samt arbete i mindre grupper

 

Innehåll

Teoretisk bakgrund

Ledarstilsmodellen och ledarskapsmodellen UL

Personlig profil från sammanställningen av 360-graders-bedömning

Eget arbete med den personliga utvecklingsplanen under ca 2 mån

Kursen avslutas med en fördjupningsdag med teoretisk fördjupning och uppföljning av utvecklingsplanen.

 

Målgrupp

De som har någon form av arbetsledande funktion

 

Plats

Karlstad – Scandic Klarälven, Sandbäcksgatan 6

 

Pris

15 000 kr per deltagare

I priset ingår kursen, material, ULL (360-mätningen utvecklande ledarskap ledarbedömning), fika samt måltider

 

Datum
heldagar 12 och 13 juni, 15 augusti

Anmälan senast 4 maj till:
info@clarahalsan.se eller tfn 054-22 17 00

Frågor
Carola Carlsson, utbildningsledare carola.carlsson@clarahalsan.se eller tfn
076 – 146 20 17

Behov av logi
kontakta Scandic Klarälven 054-776 45 00

Se fler nyheter

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi Första hjälpen och HLR HLR – Hjärt- och lungräddning Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Ledarskap för psykiskt välmående Riskbruk av alkohol - utbildning