På gång hos ClaraHälsan!

 

Nya riktlinjer kring arbetsmiljö
Den 31 mars börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Det ska vända utvecklingen att få både arbetsgivare och samhälle att minska kostnader för bland annat sjukskrivningar. Enligt föreskriften ska arbetsgivare med minst 10 anställda ha dokumenterade mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och se till att:
• Medarbetarna inte har en ohälsosam arbetsbelastning
• Arbetstiderna inte leder till ohälsa
• Konflikter och kränkande behandling förebyggs
• Ledarna är utbildade

>>Läs mer på arbetsmiljoverket.se

 

 

Möjlighet att söka stöd för utbildning

ClaraHälsan är godkänd som leverantör av utbildningar som är bidragsberättigade hos AFA-försäkring.

Här kan du läsa mer om villkoren och hur det går till på AFA försäkrings hemsida>>

 

 

Medicinsk träningsterapi

”Ett hälsosamt träningsupplägg med motiverande ansats för individer

som vill må bättre”

>>Läs mer

 

 

Företagshälsovården stärker arbetet mot alkoholproblem i arbetslivet

ClaraHälsan bjuder in till information om nya riktlinjer kring alkoholproblematik på arbetsplatsen. Mimmi Forssten, specialistutbildad inom missbruk och beroende samt behandlare inom alkoholproblematik, har deltagit i denna riktlinjegrupp.
Tid: 13 april kl 15:00-16:30 Inbjudan skickas separat.
mimmi.forssten@clarahalsan.se

 

 

Sömnskola
>>Läs mer

 


ClaraHälsan erjuder TBE-vaccinering

För rådgivning och tidsbeställning kontaka företagssköterska tel 054-221700

 

 

Arbetsplatsnära stöd

Du som är arbetsgivare kan få bidrag för inköp av arbetsplatsnära stöd som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete. Möjligheterna för att söka arbetsplatsnära stöd gäller även 2016. Om du vill söka för insatser utförda under 2016, måste din ansökan vara inne hos Försäkringskassan före den 1 februari 2017.

ClaraHälsan hjälper dig med ansökan. Välkommen att höra av dig!

>> Läs mer

 

© 2016 ClaraHälsan AB. Alla rättigheter reserverade.