Medicinsk kontroll för sjöfolk

Nu erbjuder vi även medicinsk kontroll för sjöfolk. Syftet med denna kontroll är att undersöka att det inte föreligger någon sjukdom som kan medföra fara för den egna hälsan eller för säkerheten ombord för övriga.

Undersökningen omfattar en hälsodeklaration, en allmän läkarundersökning samt testning av syn och hörsel. Vid besöket träffar du både företagssköterska och läkare. Innehållet i undersökningen kan skilja sig åt beroende på om du arbetar i

  • Inre fart/fiskare (kustnära)
  • Begränsad fart (Nordsjön ända till staden Brest i Frankrike)
  • Obegränsad fart (resten av världen)

Är du osäker vad som gäller för dig är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer på Transportstyrelsens hemsida.

Se fler nyheter