Utbildning Allergiframkallande kemiska ämnen

Utbildningen vänder sig till personer som leder eller aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter.

Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsmiljö undersökas och riskbedömas. Då man arbetar med vissa kemikalier som är märkta som Allergiframkallande, s.k. härdplaster (H 317 och H334), ställs extra krav. Samtliga allergiframkallande produkter ska riskbedömas enligt AFS 2011:19 §37 b. Vissa ämnen kräver att man har tjänstbarhetsintyg för att få arbeta med – och för vissa ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller.  Personal som arbetar med allergiframkallande produkter och de som leder arbetet ska ha en utbildning vart 5:e år. Om det saknas giltigt utbildningsintyg vid kontroll från Arbetsmiljöverket är det sanktionsavgift på 10 000 kr per person för arbetsgivaren.

ClaraHälsan erbjuder öppen digital utbildning under våren via Teams. Utbildningen är på 2 timmar.

Anmäl intresse till utbildning till info@clarahalsan.se.

Vi rekommenderar att ni ser över era intyg och vilka krav som gäller för just er. Innan utbildningstillfället görs en avstämning med respektive företag för att undersöka vilka allergiframkallande ämnen som finns i verksamheten. Vår arbetsmiljöingenjör kan hjälpa er att bedöma vad ni behöver göra utifrån era säkerhetsdatablad.

Utbildningens innehåll:

  • Lagkrav
  • Hälsorisker
  • Skyddsåtgärder
  • Arbetsmetoder

Efter genomförd utbildning får arbetsgivaren ett intyg för respektive medarbetare.

Pris: 1590 kr per person (ex moms)

Företagsanpassade utbildningar offereras separat.

Utbildare är abetsmiljöingenjör Helena Bergsland. 

Helena har erfarenhet från olika verksamheter och arbete med kemikalier. Har varit aktiv med att stötta företag med att genomföra riskbedömningar för kemikalier. Nu är det ett mål att få hjälpa kunder att kunna arbeta säkert med kemikalier och förebygga så ingen ska bli sjuk eller skadad till följd av arbete med hälsoskadliga kemiska produkter.  

Se fler nyheter