Webinar med ClaraHälsan

Under våren och försommaren har du möjlighet att delta på våra webinar som vi erbjuder för att sprida kunskap om god arbetsmiljö och hälsa på distans. Webinaren kommer främst att ge dig tips, hjälpmedel och verktyg för att hantera oro och arbeta hållbart både fysiskt och mentalt hemifrån.

Just nu befinner vi oss i en ovanlig och tuff situation och det är inte alls konstigt att känna oroFör att bidra med vår kunskap om god arbetsmiljö och hälsa kommer vi att erbjuda ett antal olika webinar. I de första webinaren pratar vi om mental träning och ergonomi för dig som jobbar hemifrån. Våra erfarna psykologer och ergonomer kommer dela med sig av sina bästa råd för hur du hanterar läget samt vad du också bör undvika att göra.

 

Kostnadsfritt för dig som deltar live 

Introduktionswebinaret är kostnadsfritt för dig som deltar. Du kan också ta del av det i efterhand här på clarahalsan.se. 

 

Schema för webinaren 

Våra webinar sänds via Youtube eller Teams på tisdagar klockan 13.30 och är 30–45 minuter långa. Du behöver inget konto för att delta, men du behöver anmäla dig till oss för att få inbjudan via länk.  

 • 9 juni: Fördjupning i ergonomi – Kostnadsfritt
  En inblick i hur du kan skapa en gynnsam variation av arbetsställningar, belastning och pauser för att förebygga belastningsrelaterade besvär. Genom att systematiskt se över och bedöma din arbetsmiljö när du jobbar hemifrån kan du i samverkan med kollegor och chef skapa handlingsplaner som gör att du mår bra i ditt arbete. Genom att skapa tydliga strukturer, rutiner och gränser ger vi oss förutsättningar att jobba på ett hållbart arbetssätt.Anmäl dig här senast den 8 juni 
 • 15 juni: Fördjupning i mental träning – Kostnadsfritt
  En inblick i hur du kan arbeta med dina tankemönster för att lättare hantera din oro och de påfrestningar som du ställs inför. Du kommer få strategier som hjälper dig att identifiera, ifrågasätta och skapa mer hjälpsamma tankar. Genom att skapa en begriplighet över hur tankar, känslor och beteenden samverkar kan du i högre utsträckning påverka ditt mående, vilket understödjer gynnsamma beteenden.
  Anmäl dig här senast den 14 juni
 • 16 juni:  Hur kan isolering vid hemarbete påverka våra alkoholvanor och vår sömn? – Kostnadsfritt
  Vi har märkt en ökning där personer som tidigare haft en riskabel alkoholkonsumtion nu ökat sin konsumtion ytterligare. Risken ökar när man hamnar i en ny situation, vanor och rutiner ändras i den sociala distansering som vi nu lever med. Många dricker pga tristess, men även pga ökad oro.

  Att arbeta hemifrån blir också annorlunda med att inte behöva ”visa upp sig på jobbet”, att vara i bra ”skick” när man annars går till jobbet på morgonen. Arbetstid och fritid flyter ihop. Livsstilen kan förändras och kan påverka både vår sömn och vår fysiska/psykiska hälsa.

  Hur fångar man upp problemen när chef och medarbetare bara ses över länk och hur kan chefen förebygga och finnas som stöd i denna tid? 

  Anmäl dig här senast den 15 juni

 

Kommande webinar 

Följande teman kommer höstens webinar att ta upp. Vi har inte satt datumen för dem än.  

 • Medicinska kontroller 
 • Rökstopp 

 Vi erbjuder också kundspecifika webinar – kontakta oss för mer information.