Utbildningar i november

Tecken på psykisk ohälsa ser olika ut från individ till individ, men genom att lära sig känna igen tidiga signaler kan du som arbetsgivare tidigt sätta in förebyggande insatser och på så sätt främja välmående i arbetet. I november håller vi utbildning där vi belyser vad dessa insatser kan handla om. Vi håller också en utbildning med fokus på hur arbetsgivare kan arbeta med rehabilitering i de fall medarbetaren trots allt hamnar i en rehabiliteringsprocess.

Ledarskap för psykiskt välmående

Datum: 1 november
Tid: 13.00-16.30
Plats: Clarahälsans mottagning i Karlstad,
Gustaf Anders gata 15 B
Pris: 3750 kr/pers exkl. moms
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som chef eller HR. Utbildningen ger teoretisk och konkret vägledning för vad som kännetecknar psykisk hälsa och hur man kan främja detta. Vi förmedlar principer och förebyggande strategier som gynnar psykologiskt välmående och god hälsa på arbetsplatsen.
Vad är psykologiskt välmående och vilka beteenden är centrala för att uppnå detta?  Med fokus på återhämtning och konstruktiva beteenden i allmänhet förmedlas strategier för att bli mer långsiktigt hållbar och välmående i arbetslivet. Vart leder prestation utan återhämtning? Vad är återhämtning? Hur gör man för att återhämta sig?

Vi kommer även skapa förståelse för vad psykisk ohälsa innebär och hur tidiga signaler yttrar sig samt hur man kan hantera ohälsa när det uppstår. Detta mot bakgrund av att psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukskrivningar fortsätter att öka.

Vår förhoppning är att du efter denna halvdag ska känna dig trygg med vad psykisk hälsa respektive psykisk ohälsa innebär och vad du kan göra för att upprätthålla det föregående och undvika det senare.

Utbildare
Josefin Elthammar, leg. psykolog, spec organisationspsykologi
Tel: 054-22 17 18, josefin.elthammar@clarahalsan.se

Christophe Soussan, beteendevetare
Tel: 054-22 17 11, christophe.soussan@clarahalsan.se

Arbetslivsinriktad rehabilitering
Datum: 30 november
Tid: 08.30-12.00
Plats: Clarahälsans mottagning i Karlstad,
Gustaf Anders gata 15 B
Pris: 4500 kr/pers exkl. moms
Detta är en grundläggande utbildning i rehabilitering för chefer, HR och skyddsombud. Under utbildningen, där du träffar läkare, psykolog och kundsamordnare, diskuteras hur man som arbetsgivare kan arbeta med rehabilitering och med tidiga insatser i organisationen.

Utbildningen tar upp områden som:

  • Tidiga signaler på ohälsa
  • Att upptäcka och hantera risker
  • Förebygga och begränsa sjukskrivning
  • Rehabiliteringens genomförande
  • Regler och ansvarsfördelning
  • Arbetsanpassning
  • Samverkan i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och med företagshälsan

Kontakta Mimmi Asplund Carlsson, vår kundsamordnare, om du vill veta mer. Du når henne på telefon 054-22 17 17 eller via mejl mimmi.asplund.carlsson@clarahalsan.se eller på telefon 054-22 17 17.

Anmälan Arbetslivsinriktad rehabilitering

Övriga utbildningar under hösten

  • Riskbruk alkohol och droger i arbetslivet, 12 oktober 13.00-16.30
  • HLR grundutbildning, 18 oktober klockan 14.00-16.30
  • HLR repetitionsutbildning, 24 oktober 14.00-16.00
Läs mer…

Kontakta oss via mejl vid frågor eller bokning.

Vi förbehåller oss rätten att flytta en utbildning i händelse av för få anmälda.

Se fler nyheter