Rehabilitering

Rehabilitering är ett verktyg för att hjälpa den som blivit sjuk eller skadad att återfå så mycket som möjligt av sin psykiska och fysiska förmåga. Dessutom har rehabilitering en betydande roll för att vägen tillbaka till arbetet inte ska bli längre än nödvändigt.

Rehabilitering hos Clarahälsan

Rehabiliteringen fungerar som behandling och lindring när en fysisk skada inträffat samt vid psykisk ohälsa. Vårt syfte med rehabiliteringen är att hjälpa din personal att så tidigt som möjligt kunna återgå till arbetet igen genom arbetsanpassning.

Rehabiliteringen hos oss innefattar:

  • Medicinsk rehabilitering
  • Psykologisk rehabilitering
  • Social och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering

Gruppbaserad stresshantering

Som ett led i rehabiliteringen kan vi erbjuda en gruppbaserad kurs i stresshantering. Kursen vänder sig till dig som vill få verktyg för att hantera och förebygga stress i vardagen. Deltagarna får även verktyg att bli tydligare för sig själv med sina livsprioriteringar.
Läs mer…

Kursledare: Psykolog eller beteendevetare

Chefsutbildning i rehabilitering

Clarahälsan erbjuder en grundläggande utbildning i rehabilitering för chefer, HR och skyddsombud. Under utbildningen diskuteras hur man som arbetsgivare kan arbeta med rehabilitering och med tidiga insatser i sin organisation, exempel:

  • tidiga signaler på ohälsa
  • att upptäcka och hantera risker
  • förebygga och begränsa sjukskrivning
  • rehabiliteringens genomförande
  • regler och ansvarsfördelning
  • arbetsanpassning
  • samverkan i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och med företagshälsa

Kursledare är företagsläkare, psykolog och behandlare vid beroendeproblematik.

Kontakta Mimmi Asplund Carlsson, vår kundsamordnare, om du vill veta mer. Du når henne via mejl mimmi.asplund.carlsson@clarahalsan.se eller på telefon 054-22 17 17.

Arbetsförmågebedömning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans Behandling av alkoholberoende BK – Basal Kroppskännedom Hälsokartläggning Individsamtal Sömn Stresshantering