Rehabilitering

Rehabilitering är ett verktyg för att hjälpa den som blivit sjuk eller skadad att återfå så mycket som möjligt av sin psykiska och fysiska förmåga. Dessutom har rehabilitering en betydande roll för att vägen tillbaka till arbetet inte ska bli längre än nödvändigt.

Rehabilitering hos ClaraHälsan

Rehabiliteringen fungerar som behandling och lindring när en fysisk skada inträffat samt vid psykisk ohälsa. Vårt syfte med rehabiliteringen är att hjälpa din personal att så tidigt som möjligt kunna återgå till arbetet igen genom arbetsanpassning.

Rehabiliteringen hos oss innefattar:

  • Medicinsk rehabilitering
  • Psykologisk rehabilitering
  • Social och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering

Samarbete med Landstinget

Vi samarbetar med Landstinget i Värmland vid arbetsrelaterad ohälsa.

Arbetsförmågebedömning Clara Färdiga Gå Förstadagsintyg Individsamtal Kartläggningssamtal