Rehabilitering

Rehabilitering är ett verktyg för att hjälpa den som blivit sjuk eller skadad att återfå så mycket som möjligt av sin psykiska och fysiska förmåga. Dessutom har rehabilitering en betydande roll för att vägen tillbaka till arbetet inte ska bli längre än nödvändigt.

Rehabilitering hos ClaraHälsan

Rehabiliteringen fungerar som behandling och lindring när en fysisk skada inträffat samt vid psykisk ohälsa. Vårt syfte med rehabiliteringen är att hjälpa din personal att så tidigt som möjligt kunna återgå till arbetet igen genom arbetsanpassning.

Rehabiliteringen hos oss innefattar:

  • Medicinsk rehabilitering
  • Psykologisk rehabilitering
  • Social och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering

Samarbete med Region Värmland

Vi samarbetar med Region Värmland, vilket ger Regionen möjlighet att remittera till ClaraHälsan vid arbetsrelaterad ohälsa.

Gruppbaserad stresshantering

Som ett led i rehabiliteringen kan vi erbjuda en gruppbaserad kurs i stresshantering. Kursen vänder sig till dig som vill få verktyg för att hantera och förebygga stress i vardagen. Deltagarna får även verktyg att bli tydligare för sig själv med sina livsprioriteringar.
Läs mer…

Kursledare: Josefin Elthammar, leg. psykolog och Katja Hardick, leg. fysioterapeut

Arbetsförmågebedömning Behandling av alkoholberoende CRAS -Nykterhetskontroll på distans Förstadagsintyg Individsamtal Kartläggningssamtal