Samarbeten för en god hälsa

Gatorna börjar bli fria från snö och grus. Solen börjar värma. Dagarna blir ljusare. Med andra ord har vi goda förutsättningar att komma ut och röra på oss. Finns det ändå ett motstånd? Då kanske du och dina kollegor behöver någon som hjälper er göra träningen till ett naturligt inslag i vardagen. Nedan berättar vi mer om vårt samarbete med Fysall. Varma, soliga dagar och kvällar innebär ett ökat umgänge med vänner och för vissa innebär det en ökad konsumtion av alkohol. Vi vill här informera om en forskningsstudie i samarbete med Karolinska institutet som handlar om Digitalt stöd för bättre alkoholvanor.

Forskningsprojekt
Digitalt stöd för bättre alkoholvanor

Clarahälsan är med i en forskningsstudie på initiativ av Karolinska institutet som handlar om alkoholöverkonsumtion och hur individer vid behov kan få digital stöttning. Det är viktigt att medvetandegöra alkoholkonsumtionen vilket är en del i denna studie. Våra två sköterskor som är utbildade inom beroendeproblematik får ofta höra att ”Jag dricker inte så mycket” eller ”Jag dricker inte mer än någon annan”, men vad som är mycket för en person är lite för en annan. Vissa behöver få en ögonöppnare för att inse att konsumtionen behöver minskas och att minska sin konsumtion behöver inte vara så dramatiskt. Ibland kan det räcka med att dra ner på alkoholen under 30 dagar eller att ta en alkoholpaus.

Nu behöver vi din hjälp! Vi blir väldigt glada om du sprider detta bland dina medarbetare. Kanske har ni på arbetsplatsen en TV-skärm eller intranät där ni kan sprida informationsfilmen. Kontakta någon av kontaktpersonerna nedan om du önskar få fler informationsfilmer mejlat till dig.

Deltagaren registrerar sig här och anger kod: Clara, det går också bra att scanna QR-koden. Det är helt anonymt att deltaga och svaren kommer inte registreras i någon journal. Det är upp till deltagaren att ta ställning till om hen vill delge sitt deltagande till arbetsgivaren eller till oss.

Vill du veta mer kan du kontakta någon av våra behandlare vid beroendeproblematik:
Mimmi Asplund Carlsson, mimmi.asplund.carlsson@clarahalsan.se
Susanna Franke, susanna.franke@clarahalsan.se

Hälsoresan i samarbete med Fysall

Det är ingen nyhet att motion gör oss piggare och mer produktiva. Med en hälsosam arbetsplats och välmående medarbetare minskar företagets kostnader för sjukfrånvaro. Ändå är det många som inte utövar någon form av fysisk aktivitet. Det vill vi ändra på och har därför startat ett samarbete med Fysall.

Fysall har lång erfarenhet av träningskonceptet att deltagare träffas och tränar i grupp. Fysall finns på flera platser runt om i Värmland, tillgängligheten är stor eftersom träningen som regel sker utomhus. Fördelarna med att träna i grupp är att deltagarna ger varandra stöttning och skapar en positiv och energifylld träningsgemenskap.

Hälsofrämjande friskvård med Fysall 
Nu erbjuder vi Hälsoresan till våra kunder för att hjälpa medarbetare att bli mer aktiva. Det finns olika koncept att välja på, men grundtanken är att Fysall kommer ut till ditt företag och genomför träning på arbetstid en gång i veckan (30-60 minuter) under en åttaveckorsperiod. Däremellan får deltagarna förslag till två hemmapass per vecka, ett styrkepass och ett konditionspass.

Tanken är att nå de individer som inte är fysiskt aktiva på fritiden vilket så klart kan vara utmanande. Fysall ser att uppslutningen ökar om aktiviteten är utformad så att den kan bedrivas i vanliga kläder och anpassar därför träningen efter det. Större uppslutning nås även om aktiviteten sker på arbetstid. Ligger aktiviteten utanför arbetstid brukar deltagandet sjunka.

Vill du veta mer? Kontakta din kontaktperson.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Nya kunder erbjuds en sittning där vår arbetsmiljöingenjör Helena Alm går igenom det systematiska arbetsmiljöarbetet som är en modell för hur arbetsmiljöarbetet ska vara uppbyggt på arbetsplatsen.

 

Målet är att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda på arbetsplatsen. Arbetet ska ske i samverkan, där arbetsgivaren ger skyddsombud och medarbetare möjlighet att vara delaktiga i alla delar av arbetsmiljöarbetet.

Vi erbjuder givetvis även detta till våra befintliga kunder. Kontakta Helena Alm för bokning och prisuppgift.

Till sist vill vi önska alla våra kunder en riktigt glad påsk! 

Skärtorsdag har vi öppet till 12.00. Vi öppnar som vanligt igen tisdagen den 2 april.

Se fler nyheter