Sömnskola

Sömnbrist är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle som bland annat försämrar prestationsförmågan och ökar olycksfallsriskerna, både i trafiken och på arbetsplatsen. Sömnbrist ökar även risken för viktuppgång, diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar.

Sömnskola hos oss på Clarahälsan

Vi erbjuder personer med sömnsvårigheter en bättre möjlighet att hantera sina sömnproblem, genom:

  • Kartläggning
  • Hemuppgift i form av en sömndagbok
  • Analys och rådgivning
  • Uträkning av sömneffektivitet
  • Behandlingen består av sömnhygienråd och sömnrestriktion

Sömnskolan innehåller både teoretiska och praktiska delar och kan genomföras både enskilt och i grupp. Omfattningen är fem besök med 2-3 veckors mellanrum och telefonuppföljning. Sömnskola i grupp startar med individuella möten och därefter träffas gruppen vid fem tillfällen.

Arbetsförmågebedömning Behandling av alkoholberoende BK – Basal Kroppskännedom BK – Basal Kroppskännedom CRAS -Nykterhetskontroll på distans Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsokartläggning Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Hälsoundersökningar Individsamtal Klimakteriet och arbetslivet Konditionstest Körkortsintyg Mindfulness i vardagen Nyanställningsundersökning Rehabilitering - chefsutbildning Rök- och snusstopp Vaccinationsservice & reseprofylax