Sömnskola

Sömnbrist är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle som bland annat försämrar prestationsförmågan och ökar olycksfallsriskerna, både i trafiken och på arbetsplatsen. Sömnbrist ökar även risken för viktuppgång, diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar.

Sömnskola hos oss på ClaraHälsan

Vi ger personer med sömnsvårigheter en bättre möjlighet att hantera sina sömnproblem, genom:

  • Kartläggning
  • Hemuppgift i form av en sömndagbok
  • Analys och rådgivning
  • Uträkning av sömneffektivitet
  • Behandlingen består av sömnhygienråd och sömnrestriktion

Sömnskolan innefattar fem besök hos en av våra företagssköterskor med 2-3 veckors mellanrum inklusive telefonuppföljning.

BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom HLR – Hjärt och lungräddning Stresshantering Utbildning i Krishantering Utbildning om riskbruk av alkohol Utvecklande ledarskap