Antikroppstester av coronavirus

ClaraHälsan erbjuder labbtester som påvisar antikroppar mot coronaviruset. Testet kan användas av arbetsgivare som vill få en uppfattning om hur stor del av personalen som har haft covid-19.

Den testmetod vi har valt är rekommenderad av Microbiologen och Smittskydd i Värmland och är är en av de bästa och mest tillförlitliga testerna på marknaden.

Huvudsyftet med testningen är resultat på gruppnivå. Testningen bör enligt Folkhälsomyndigheten upprepas för att följa utvecklingen i arbetsgruppen. Antikroppstester används inte för att diagnostisera covid-19 vid pågående sjukdom.

Viktigt att notera att det saknas kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att antikropparna ger ett komplett skydd. Påvisat antikroppssvar ersätter INTE skyddsåtgärder för att minska risken för smitta på arbetsplatsen.

Läs mer här.

Hör gärna av dig till din kontaktperson för frågor eller för beställning. Du kan även skicka in en uppdragsbeställning via clarahalsan.se.

Observera att vi inte tar emot privatpersoner eller kontantbetalning för antikroppstest.

Se fler nyheter