Så jobbar du hemifrån på bästa sätt – forts

Fördjupande webinar om mental träning och ergonomi

Vi följer upp vårt uppskattade introduktionswebinar med fördjupningar. Webinaren är kostnadsfria. Dela gärna.

Håll utkik efter kommande webinar. Nästa tema är sömn och alkohol (16 juni) – om hur isolering vid hemarbete kan påverka sömnen och våra alkoholvanor.

9 juni: Fördjupning i ergonomi

En inblick i hur du kan skapa en gynnsam variation av arbetsställningar, belastning och pauser för att förebygga belastningsrelaterade besvär. Genom att systematiskt se över och bedöma din arbetsmiljö när du jobbar hemifrån kan du i samverkan med kollegor och chef skapa handlingsplaner som gör att du mår bra i ditt arbete. Genom att skapa tydliga strukturer, rutiner och gränser ger vi oss förutsättningar att jobba på ett hållbart arbetssätt.

Anmäl dig här senast den 8 juni

Datum: 9 juni
Tid: 13.30
Tidsåtgång: ca 45 minuter

15 juni: Fördjupning i mental hälsa

En inblick i hur du kan arbeta med dina tankemönster för att lättare hantera din oro och de påfrestningar som du ställs inför. Du kommer få strategier som hjälper dig att identifiera, ifrågasätta och skapa mer hjälpsamma tankar. Genom att skapa en begriplighet över hur tankar, känslor och beteenden samverkar kan du i högre utsträckning påverka ditt mående, vilket understödjer gynnsamma beteenden

Anmäl dig här senast den 14 juni

Datum: 15 juni
Tid: 13.30
Tidsåtgång: ca 45  minuter

Se fler nyheter