Hållbara medarbetare

Hälsa är en strategisk framgångsfaktor för ditt företag tack vare hållbara medarbetare som bidrar till högre effektivitet och kvalitet. Med vår nya Hälso- och Arbetsmiljöspegel, HAS, kartlägger vi arbetsmiljön för att identifiera risker för fysisk och stressrelaterad ohälsa.

Till underlag ligger en webbaserad enkätundersökning med fokus på arbetsmiljö, hälsa och livsstil liksom hälsoundersökning med provtagning och samtal med konstruktiva råd.

Resultatet sammanställs och återkopplas till företaget med analys och förslag till handlingsplan.

Vill du veta mer, hör av dig till din kontaktperson eller maila oss så tar vi kontakt.

Tänk på att hälsoundersökningar utan direkt koppling till det systematiska arbetsmiljöarbetet ska förmånsbeskattas av medarbetaren. Läs mer om Skatteverkets regelverk.

HAS – Hälso- och arbetsmiljöspegeln

Se fler nyheter