Utbildning

Utbildning är en viktig del i arbetet kring arbetsmiljö och hälsa. Det ger ökad medvetenhet hos både arbetsledning och personal.

Vi erbjuder olika kurser och utbildningar för att du som är kund hos oss ska hållas uppdaterad och få en trygg arbetsplats samt bibehålla din personal frisk och välmående. Vi är godkända som leverantör av utbildningar som är bidragsberättigade hos AFA-försäkring.

 

BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom HLR – Hjärt och lungräddning Sömnskola Stresshantering Utbildning i Krishantering Utbildning om riskbruk av alkohol Utvecklande ledarskap