Utbildning

Utbildning är en viktig del i arbetet kring arbetsmiljö och hälsa. Det ger ökad medvetenhet hos både arbetsledning och personal.

Vi erbjuder olika kurser och utbildningar för att du som är kund hos oss ska hållas uppdaterad och få en trygg arbetsplats samt bibehålla din personal frisk och välmående. Vi är godkända som leverantör av utbildningar som är bidragsberättigade hos AFA-försäkring.

Våra ledarskapsutbildningar genomförs i samverkan med REZON AB, välrenommerad aktör på området med gedigen erfarenhet från organisations- och ledarskapsutveckling.

 

ClaraHälsans öppna utbildningar –

Gruppbaserad stresshantering

Kursen vänder sig till dig som vill få verktyg för att hantera och förebygga stress i vardagen. Deltagarna får även verktyg att bli tydligare för sig själv med sina livsprioriteringar.
Läs mer…

Kursledare: Carola Carlsson, leg. Psykoterapeut och Katja Hardick, leg. fysioterapeut
Datum: 21/2, 28/2, 21/3, 28/3, 4/4 och 23/5 (torsdagar kl.13.00-16.00)
Pris: 7 900 kr per person (exkl. moms)

 

BAM Bättre ArbetsMiljö

Att ha god kännedom om arbetsmiljöfrågor är viktigt för dig som är arbetsledare eller chef. ClaraHälsan erbjuder en tvådagarsutbildning med syfte att ge deltagarna kunskap inom området arbetsmiljö och stimulera till god samverkan i arbetsmiljöfrågor.
Läs mer…

Kursledare: Per Jernstedt, beteendevetare och organisationskonsult
Datum: ännu ej fastställt för våren
Pris: 6 900 kr inkl kurslitteratur (exkl moms)

 

HLR Hjärt- och lungräddning

Genom att låta personalen få utbildning i HLR får de både praktiska och teoretiska kunskap om hjärt/lungräddning och luftvägsstopp. Något som definitivt kan vara avgörande för att man ska våga ingripa i en krissituation.
Läs mer…

Kursledare: Inger Thyberg och Christina Welander, företagssköterskor
Datum: ännu ej fastställt
Pris: 950 kr per person (exkl. moms)

 

MediYoga

Yogan är till för att träna på att vara närvarande i nuet. Man går ner i varv genom olika andnings- och rörelseövningar samt genom meditation. MediYoga har visat sig vara ett av de mest effektiva verktygen för att hantera och minska stress.
Läs mer…

Kursledare: Jessica Silvhamn, företagssköterska
Datum: 8 tillfällen, datum och tider ej fastställda
Pris: 2 950 kr (exkl. moms)

 

Mindfulness

Mindfulnessträning utvecklar individens förmåga att vara medveten, uppmärksam och medkännande vilket bland annat leder till minskad stress och oro samt till ökad koncentrationsförmåga och livskvalitet. Effekterna är väl belagda i forskning.
Läs mer…

Kursledare: Lena Pallin, företagssköterska
Datum: Fem tillfällen, datum och tider ej fastställda
Pris: 3 950 kr (exkl. moms)

 

Sömnskola

Sömnbrist är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle som bland annat försämrar prestationsförmågan och ökar olycksfallsriskerna, både i trafiken och på arbetsplatsen. Sömnbrist ökar även risken för viktuppgång, diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar.
Läs mer…

Kursledare: Carina Wähling, företagssköterska
Datum: Fem tillfällen, datum och tider ej fastställda
Pris: 4 500 kr (exkl. moms)

 

Alkohol- och droger, chefsutbildning

Riskbruk av alkohol kan leda till problem som är svåra att hantera. Det kan också leda till betydande merkostnader, både för dig som arbetsgivare och för personen som lider av problemet.
Läs mer…

Kursledare: Mimmi Asplund Carlsson, företagssköterska och behandlare inom alkoholberoende
Datum: ännu ej fastställt
Pris: 1 995 kr (exkl. moms)

 

Rök- och snusstopp

Arbetsgivarens merkostnad för en rökare är drygt en extra månadslön per år. ClaraHälsan erbjuder ett vetenskapligt beprövat koncept för nikotinavvänjning där mer än 60% lyckas att bli rök- och snusfria.

Läs mer…

Kursledare: Lena Pallin, företagssköterska och behandlare inom alkoholberoende
Datum: ännu ej fastställda
Pris: 3 950kr (exkl. moms)

Ledarskapsutbildningar i samarbete med REZON

UL – Utvecklande Ledarskap

För de chefer som har ett direkt ledarskap i linjen och som har varit chef i minst ett halvår. Kursen lär dig hur du genom ditt ledarskap kan utveckla medarbetarna och nå högre effektivitet i organisationen.
Läs mer…

Handledare: Carola Carlsson, Leg. psykoterapeut tillsammans med handledare från REZON AB
Datum: 5-7 mars 2019, uppföljning 28 maj
Pris: 18.500 kr (exkl. moms)
Plats: Karlstad, Scandic Hotell Winn

 

UGL – Utveckling av grupp och ledare

Passar alla som vill bli effektivare som ledare. Genom konkreta uppgifter och upplevelser tillsammans med övriga deltagare, får du förståelse för hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på allt som sker omkring dig – samt hur du hanterar detta.
Läs mer…

Se rezon.se för kurstillfällen och platser.
Pris: 16.900 kr (+ kost & logi, priser är exkl. moms)

Kontakta oss för anmälan, Carola Carlsson 054-22 17 06 alt. info@clarahalsan.se,  uppge önskat datum och utbildningsort.

 

BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom Chefsutbildning om alkohol och droger HLR – Hjärt och lungräddning Mindfulness i vardagen Sömnskola Stresshantering Utbildning i Krishantering Utbildning om riskbruk av alkohol Utvecklande ledarskap - UL Utveckling av grupp och ledare - UGL