Rök- och snusstopp

Att använda tobak är som bekant inte bra för hälsan. Dessutom brukar man räkna med att arbetsgivarens merkostnad för en rökare är drygt en extra månadslön per år i form av sjukfrånvaro och rökpauser.

Fördelar med att arbeta för en rök- och snusfri organisation

En insats för rök- och snusstopp ger effekter i både hälsa och ekonomi samtidigt som man får en rökfri arbetsplats.

Så kan vi hjälpa din personal att bli rök- och snusfria

Vi kan hjälpa till att stötta personer som vill bli rök- och snusfria. Man erbjuds kontakt med läkare och sköterskor hos oss, har möjlighet att delta i gruppcoaching och får även läkemedelsbehandling vid behov.

BK – Basal Kroppskännedom Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Hälsoundersökningar Klimakteriet i arbetslivet Konditionstest Körkortsintyg Mindfulness i vardagen Nyanställningsundersökning Sömn Vaccinationsservice