Kurs stresshantering

Nu drar vi igång en kurs för dig som vill förebygga risken bli sjuk pga stress. Du som känner att tiden inte riktigt räcker till.

Gruppbaserad stresshantering

Kursen vänder sig till dig som vill få verktyg för att hantera och förebygga stress i vardagen. Deltagarna får även verktyg att bli tydligare för sig själv med sina livsprioriteringar.

Syfte

  • Utveckla strategier för att undvika onödig stress i vardagen
  • Förstå betydelsen av doserad fysisk aktivitet för bibehållen hälsa
  • Bli tydligare för själv att prioritera vad som är viktiga värderingar i livet
  • Påbörja de förändringar som behövs för att minska stressen i vardagen

Metod

Evidensbaserade verktyg
Gruppsamtal
Hemuppgift mellan varje tillfälle

Kursupplägg

Fyra tillfällen à 2,5 – 3,5 timmar (dagtid)
Vid tre av tillfällena övningar med avspänningsteknik
Max antal deltagare 8 st

Tider

5/4 kl. 14.00-16.30
18/4, 2/5 och 16/5 kl. 13.00-16.30

Plats: ClaraHälsan, Regementsgatan 19, Karlstad

Kursledare: Leg. Psykoterapeut Carola Carlsson, kontakta Carola för mer information: 054-22 17 06

Pris: Avtalskunder 3 500 kr per person, övriga kunder 4 900 kr per person. Pris exkl. moms.

Anmälan: info@clarahalsan.se eller 054-22 17 00

Se fler nyheter

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi Första hjälpen och HLR HLR – Hjärt- och lungräddning Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Ledarskap för psykiskt välmående Riskbruk av alkohol - utbildning