Öppen BAM-utbildning startar 29 april

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med förbättringar av arbetsmiljön. Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver. 

Har företaget tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet ni vilka lagar och regler som gäller? Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Sambandet är tydligt mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten.

Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden.

Utbildningens innehåll:

  • Dag 1 – Samverkan, regler och roller
  • Dag 2 – Upptäcka och hantera risker
  • Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen

Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer.

Tid och plats *
Dag 1: 29 april 09.00-16.00
Dag 2: 3 maj 09.00-16.00
Dag 3: 7 maj 09.00-16.00

Distansutbildning via teams, med grupparbeten i ”breakout rooms”. Internetuppkoppling, kamera och mikrofon krävs.
*) ClaraHälsan förbehåller sig rätten att ställa in, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas.

Utbildningens målsättning
Efter utbildningen ska du:

  • besitta grundläggande arbetsmiljökunskaper och arbetssätt
  • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
  • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö
  • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten
  • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet

Pris: 8 490 kr per person (exkl moms)
I priset ingår utbildningsmaterial inklusive handbok och föreskrift.

Observera att företag som är anslutna till AFA har möjlighet att söka stöd för minst hälften av kostnaden. Läs mer på  afaforsakring.se

Utbildningsledare är Helena Bergsland, arbetsmiljöingenjör och Linus Olsson, arbetsmiljökonsult och diplomerad BAM-handledare.

 

Se fler nyheter