Mindfulness i vardagen

Mindfulness är läran om att vara medvetet närvarande. Hur du kommer bort från onödig stress, oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända.

Du lär dig att vara alert och att fokusera på vad som händer i nuet. Du ökar din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet. Du mår bättre, sover bättre och fungerar bättre. I träningen lär man sig bland annat att möta verkligheten som den är och se de val vi har.

Mindfulness ger dig många positiva saker. Förutom att du minskar onödig stress, skapad av dina tankar och sådant du inte kan påverka, blir du också mer kreativ och konstruktiv i ditt dagliga liv.

Mindfulness är inspirerad av buddhistisk meditation och livsfilosofi. Efter anpassning till vårt moderna samhälle har Mindfulness under många år kommit till stor nytta inom hälso- och sjukvården. Mindfulness används också i ledarskap, inom personalutveckling och i skolan.

I kursen ingår boken Mindfulness i vardagen.

Ur innehållet:

Praktisk mindfulnessträning
Vad är mindfulness
Vardagsövningar
Stress, sömn, smärta
Hjärnan och mindfulness
Attityder
mm

Så här kan du träna!

Att uppnå effekter i mindfulness är inget Quickfix, det kräver träning. Du kan träna själv med hjälp av självinstruerande program, men det kan vara lättare att komma igång om man tränar tillsammans med andra i grupp.

För mer information och anmälan till kurs kontakta:

Lena Pallin, företagssköterska
lena.pallin@clarahalsan.se

Lena ingår i Nätverket av mindfulnessinstruktörer i Mindfulnesscenter AB och är utbildad av Dr Ola Schenström. Ola är läkare sedan 35 år och specialist i allmänmedicin och en av Sveriges ledande experter på mindfulness. Är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn som också skrivit förordet till Olas bok Mindfulness i vardagen.

BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom Chefsutbildning om alkohol och droger HLR – Hjärt och lungräddning Kontorsergonomi - workshop Sömnskola Utbildning i Krishantering Utbildning om riskbruk av alkohol