Mindfulness i vardagen

Mindfulness är läran om att vara medvetet närvarande. Du får strategier hur du kommer bort från onödig stress, oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända.

Du lär dig att vara alert och att fokusera på vad som händer i nuet. Du ökar din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet. Du mår bättre, sover bättre och fungerar bättre. I träningen lär man sig bland annat att möta verkligheten som den är och se de val vi har.

Mindfulness ger dig många positiva saker. Förutom att du minskar onödig stress, skapad av dina tankar och sådant du inte kan påverka, blir du också mer kreativ och konstruktiv i ditt dagliga liv.

Mindfulness är inspirerad av buddhistisk meditation och livsfilosofi. Efter anpassning till vårt moderna samhälle har Mindfulness under många år kommit till stor nytta inom hälso- och sjukvården. Mindfulness används också i ledarskap, inom personalutveckling och i skolan.

I kursen ingår boken Mindfulness i vardagen.

Ur innehållet:

Praktisk mindfulnessträning
Vad är mindfulness
Vardagsövningar
Stress, sömn, smärta
Hjärnan och mindfulness
Attityder
mm

Så här kan du träna!

Att uppnå effekter i mindfulness är inget quickfix, det kräver träning. Du kan träna själv med hjälp av självinstruerande program, men det kan vara lättare att komma igång om man tränar tillsammans med andra i grupp.

För mer information och anmälan till kurs kontakta:

Christophe Soussan, beteendevetare
christophe.soussan@clarahalsan.se

BK – Basal Kroppskännedom Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Hälsoundersökningar Klimakteriet i arbetslivet Konditionstest Körkortsintyg Nyanställningsundersökning Rök- och snusstopp Sömn Vaccinationsservice