Clarahälsan 70 år, PhysAct mm

Grattis till oss! Clarahälsan fyller 70 år! Det känns otroligt inspirerande och glädjande att veta att vi som Sveriges äldsta företagshälsa varit med och stöttat lokala företag till en bättre arbetsmiljö i så många år. Arbetetmiljöarbetet idag ser så klart inte ut som det gjorde för 70 år sedan och tur är väl det. Utvecklingen går framåt och tillsammans med våra samarbetspartners gör vi allt vi kan för att företagen i Värmland ska ha de bästa arbetsmiljömässiga förutsättningar för tillväxt och produktivitet. Tillsammans gör vi företagen friska.

Save the date

För att fira våra 70 år bjuder vi in till öppet hus. Vi vill med denna dag berätta om vårt viktiga arbete, visa vilka vi är som jobbar på Clarahälsan samt genom olika föreläsningar skapa inspiration för att ni ska lyfta frågor om arbetsmiljö i era lokala mötesforum.

NärOnsdagen den 6 september,
klockan 13.00-16.30

VarClarahälsans mottagning i Karlstad,
Gustaf Anders gata 15 B

Det kommer bli mingel, lättare tilltugg, prova-på-aktiviteter och några kortare föreläsningar i ämnen som är viktiga för en god hälsa i arbetet.

Mer information och anmälan kommer lite närmare sommaren, men boka gärna in detta datum redan nu.

 

 

 

PhysAct – Digital kontakt med fysioterapeut 

Det är vetenskapligt bevisat att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på måendet, men för många är motion inte en naturlig del i vardagen. Vi har därför startat upp ett samarbete med PhysAct som är en digital mötesplattform för att få personer som lider av stressrelaterade besvär mer aktiva som ett steg till ett bättre mående samt minska sjukfrånvaro.

Grundtanken med PhysAct är att genom fysisk aktivitet förebygga psykisk ohälsa och att personer som riskerar svikta, med sjukfrånvaro som följd, får en dialog med fysioterapeut via en app. Personen får ett dedikerat (tränings-) program efter sin förmåga utifrån tidigare erfarenhet från fysisk aktivitet och sporras tack vare regelbunden kontakt med sin fysioterapeut. Övningarna är på en grundläggande nivå och kan utföras i hemmet utan specifika redskap.

Kontakta Mimmi Asplund Carlsson för mer information.

Tel: 054-22 17 17

 

 

 

 

Satsning att förebygga vibrationsskador 

Vibrationsskada är en arbetssjukdom som är vanligt förekommande inom yrkesgrupper som snickare, mekaniker, betongarbetare, montörer, tandtekniker och anläggningsarbetare. Utredning visar att skadorna debuterar redan i tidig ålder. Vibrationsskador uppstår när individen regelbundet och under en längre tid håller i eller stöder ett verktyg som vibrerar med hand/arm. Det kan exempelvis röra sig om en gräsklippare, slipmaskin, mutterdragare eller tigersåg. Ja, listan över vibrerande verktyg kan göras lång och vissa av dessa verktyg bör individen inte arbeta med längre än tio minuter utan individen har efter den tiden utsatts för maxad vibrationsexponering motsvarande en hel arbetsdag.

Skadorna som uppstår (exempelvis nervskador, muskelskador och kärlskador) blir ofta permanenta och funktionsnedsättningen orsakar stort lidande för individen.

Nu vill arbetsmiljöverket höja kunskapsnivån inom detta område hos arbetsgivare, användare och tillverkare  om hur de kan jobba förebyggande, detta genom inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser. Ingen ska behöva lida eller bli sjuk på grund av sin arbetssituation.

Här kan du läsa om hur du riskbedömer och förebygger vibrationer.

Arbetsmiljöstipendiet – Vem nominerar du? 

Prevents regi pågår just nu en nominering att utse en chef och ett skyddsombud för Arbetsmiljöstipendiet 2023. Stipendiet om 15 000 kronor vardera går till en chef och ett skyddsombud i den privata sektorn som genom samverkan utvecklar och förbättrar den fysiska och/eller psykosociala arbetsmiljön. Tanken är pengarna ska användas för utbildning inom området för arbetsmiljö.

I vanlig ordning ber vi er kontakta oss om ni har några frågor. Du hittar kontaktuppgifter på vår hemsida. Hoppas du njuter av vitsippor och ljusare kvällar och att du bokat in dagen för vårt firande i september. 

Varma hälsningar, Clarahälsan

Se fler nyheter