Om Clarahälsan

Som Sveriges äldsta privata företagshälsa erbjuder vi expertkompetens för ökat välmående i din verksamhet.

Företagshälsa

Clarahälsan är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.  Vi har kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Vi stöttar våra kunder i det systematiska arbetsmiljöarbetet och bidrar till att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö som främjar hållbara medarbetare, effektivitet och konkurrenskraft.

Vi är en komplett företagshälsa och är kvalitetscertifierade enligt standard ISO 9001:2015. Vi arbetar, och revideras, i enlighet med krav på Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård (FHV-Kravdokument).

Affärsidé

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö som främjar hållbara medarbetare, effektivitet och konkurrenskraft. Vårt arbete sker i nära partnerskap med kunden och präglas av stort engagemang och hög kompetens.

 

Våra samarbeten

Inom områden där vi inte har egenanställd personal samarbetar vi med duktiga och erfarna konsulter för att kunna erbjuda bästa möjliga företagshälsa för din verksamhet. Det gäller exempelvis arbetsmiljöingenjör.

Tack vare vårt samarbetsavtal med Region Värmland kan vi vid behov remittera till vården och stöttar Regionen med ärenden som bedöms arbetsrelaterade.

 

Samarbetspartners

 

Länkar:

Arbetsmiljöforum
Arbetsmiljöverket
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Krisinformation.se
Körkortsportalen
Prevent
Region Värmland
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges Företagshälsor 
Transportstyrelsen
Vårdguiden – 1177

Träningsprodukter:

Billig fitness
Sportprodukter
Sportig
Träningsspecialisten
Medema
Eleiko