Utbildning Bättre arbetsmiljö (BAM) höst 2023

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med med förbättringar av arbetsmiljön. Hur ser det ut hos dig? Har ditt företag tillräckliga kunskaper i arbetsmiljö för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet ni vilka lagar och regler som gäller?
Nästa BAM-utbildning startar i september. Utbildningen pågår under tre dagar och ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och hur ni kan genomföra arbetsmiljöförbättringar inom er organisation. Att arbeta med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att detektera risker och förebygga dem. Detta arbete fungerar bäst när chefer, skyddsombud och övriga medarbetare arbetar tillsammans. Utbildningen vänder sig därför till just chefer och skyddsombud samt övriga som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden.

Föreläsningar varvas med grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Efter avslutad utbildning ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper  hur du upptäcker och hanterar risker, hur du jobbar förebyggande, vad samverkan innebär och hur du söker reda på information.

Kurstillfällen:
19 september
28 september
3 oktober

Alla tillfällen 09.00-16.00

Vi erbjuder även företagsanpassade BAM-utbildningar. Kontakta Helena Bergsland  för mer information och offert.

Anmäl dig till info@clarahalsan.se.

Kontaktperson och utbildare:
Helena Bergsland, Arbetsmiljöingenjör och Diplomerad BAM-handledare.
Tel: 070-382 97 66 alt 054–221700

Pris: 10 900 kronor per person (exklusive moms). I priset ingår kurslitteratur, fika och lunch.

Observera att företag som är anslutna till AFA har möjlighet att söka stöd för minst hälften av kostnaden.

 

Se fler nyheter