Stresshantering

I dagens samhälle är stress ett vanligt fenomen. Att bli stressad någon gång då och då är fullt normalt och det är kroppens sätt att skapa extra kraft och energi i olika situationer. Däremot om stressen blir långvarig kan både kropp och själ ta allvarlig skada.

Gruppbaserad stresshantering

Kursen vänder sig till dig som vill få verktyg för att hantera och förebygga stress i vardagen. Deltagarna får även verktyg att bli tydligare för sig själv med sina livsprioriteringar.

Syfte

Att utveckla strategier för att hantera och förebygga stress. Att få
verktyg att själv kunna påverka tankar, känslor och beteenden. Att
tydliggöra livsprioriteringar för att hitta bättre balans i livet samt att
lära sig känna igen signaler på stress.

Metod

  • Evidensbaserade verktyg
  • Gruppsamtal
  • Kroppskännedom/avspänning
  • Hemuppgift mellan varje tillfälle

Kursupplägg
Sju tillfällen á tre timmar. Teori varvas med praktiska övningar.
Antal deltagare åtta till tio personer.
Utbildningen sker i Clarahälsans lokaler men kan även komma att
ske digitalt, beroende på omständigheter.

Datum & tid
16 och 23 februari
9, 16 och 30 mars
13 april,
samt uppföljning 15 juni

Alla tillfällen 13:00-16:00, förutom andra tillfället 23 februari där tiden är 9:00-12:00

Anmälan
Anmälan till info@clarahalsan.se eller telefon 054-22 17 00

Kursledare
Leg psykolog Josefin Elthammar
Leg fysioterapeut Katja Hardick

Läs också om arbetsplatsinriktad rehabiliteringsstöd.

Sagt om kursen

”Att få kunskap i hur kroppen fungerar på ett vetenskapligt plan, att
det kan drabba vem som helst och vilka fallgropar man kan gå i ger
ett uppvaknande som många skulle behöva innan det är ”för sent.”

”Det är bra att få höra hur andra har det. Man känner sig väldigt
ensam och man får inte alltid förståelse och då är det bra att få
träffa andra med liknande problem.”

”Jag har äntligen börjat tänka på mina egna behov och vem jag är,
vilket jag tappat bort under åren.”

”Jag har lärt mig sätta gränser, att lyssna mer på mig själv och min
kropp, att ta signalerna på allvar så att jag kan varva ner i tid.”

Arbetsförmågebedömning BAM – Bättre ArbetsMiljö Behandling av alkoholberoende Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom Chefsutbildning om alkohol och droger CRAS -Nykterhetskontroll på distans Förstadagsintyg HLR – Hjärt och lungräddning Individsamtal Kartläggningssamtal Kontorsergonomi - workshop Mindfulness i vardagen Sömnskola Utbildning i Krishantering Utbildning om riskbruk av alkohol