Stresshantering

I dagens samhälle är stress ett vanligt fenomen. Att bli stressad någon gång då och då är fullt normalt och det är kroppens sätt att skapa extra kraft och energi i olika situationer. Däremot om stressen blir långvarig kan både kropp och själ ta allvarlig skada.

Gruppbaserad stresshantering

Kursen vänder sig till dig som vill få verktyg för att hantera och förebygga stress i vardagen. Deltagarna får även verktyg att bli tydligare för sig själv med sina livsprioriteringar.

Syfte

Att utveckla strategier för att hantera och förebygga stress. Att tydliggöra livsprioriteringar för att hitta bättre balans i livet samt att lära sig känna igen signaler på stress. Även acceptans och konsten att förhålla sig till tankar och känslor på nya och mer effektiva sätt i syfte att påverka beteenden i en ändamålsenlig riktning.

Metod

  • Evidensbaserade verktyg
  • Gruppsamtal
  • Kroppskännedom/avspänning
  • Hemuppgift mellan varje tillfälle

Kursupplägg
Sju tillfällen á tre timmar. Teori varvas med praktiska övningar.
Antal deltagare sex till åtta personer.
Utbildningen sker i Clarahälsans lokaler men kan även komma att
ske digitalt, beroende på omständigheter.

Intresseanmälan
Anmälan till info@clarahalsan.se eller telefon 054-22 17 00

Kursledare
Leg psykolog Gustav Frölich
Beteendevetare Christophe Soussan

Läs också om arbetsplatsinriktad rehabiliteringsstöd.

Sagt om kursen

”Att få kunskap i hur kroppen fungerar på ett vetenskapligt plan, att
det kan drabba vem som helst och vilka fallgropar man kan gå i ger
ett uppvaknande som många skulle behöva innan det är ”för sent.”

”Det är bra att få höra hur andra har det. Man känner sig väldigt
ensam och man får inte alltid förståelse och då är det bra att få
träffa andra med liknande problem.”

”Jag har äntligen börjat tänka på mina egna behov och vem jag är,
vilket jag tappat bort under åren.”

”Jag har lärt mig sätta gränser, att lyssna mer på mig själv och min
kropp, att ta signalerna på allvar så att jag kan varva ner i tid.”

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetsförmågebedömning BAM – Bättre ArbetsMiljö Behandling av alkoholberoende Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom CRAS -Nykterhetskontroll på distans Hälsokartläggning HLR – Hjärt och lungräddning Hybridledarskap   Individsamtal Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Rehabilitering - chefsutbildning Rehabilitering - chefsutbildning Riskbruk av alkohol - utbildning Sömnskola