Stresshantering

I dagens samhälle är stress ett vanligt fenomen. Att bli stressad någon gång då och då är fullt normalt och det är kroppens sätt att skapa extra kraft och energi i olika situationer. Däremot om stressen blir långvarig kan både kropp och själ ta allvarlig skada.

Gruppbaserad stresshantering

Kursen vänder sig till dig som vill få verktyg för att hantera och förebygga stress i vardagen. Deltagarna får även verktyg att bli tydligare för sig själv med sina livsprioriteringar.

Syfte

  • Utveckla strategier för att hantera och förebygga stress
  • Tydliggöra livsprioriteringar för att hitta bättre balans i livet
  • Få verktyg för att själv kunna påverka tankar, känslor och beteenden
  • Lära känna igen signaler på stress

Metod
Evidensbaserade verktyg
Gruppsamtal
Kroppskännedom/avspänning
Hemuppgift mellan varje tillfälle

Kursupplägg
Sex tillfällen à 3 timmar
Teori och praktik varvas
Antal deltagare 8-10 st

Plats: ClaraHälsan, Regementsgatan 19, Karlstad

Kursledare
Leg psykolog Josefin Elthammar
Leg fysioterapeut Katja Hardick

 

Läs också om arbetsplatsinriktad rehabiliteringsstöd.

 

Arbetsförmågebedömning BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom Chefsutbildning om alkohol och droger Förstadagsintyg HLR – Hjärt och lungräddning Individsamtal Kartläggningssamtal Mindfulness i vardagen Sömnskola Utbildning i Krishantering Utbildning om riskbruk av alkohol