Arbetsmiljöverket gör om regelstrukturen

Vi har ännu inte kommit halvvägs in på 2024 och 2025 kanske känns långt borta, men vi vill ändå låna några minuter av din tid för att informera om Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur som träder i kraft den 1 januari 2025. Tanken med den nya regelstrukturen är att skapa en bättre överblick, göra det tydligare om vilka regler som gäller för vem och tydliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet genom hela strukturen. Det ska alltså bli lättare att hitta, förstå och använda reglerna.

Ny regelstruktur träder i kraft 2025-01-01

Förenklat kan man säga att dagens 67 föreskrifter har lagts in i 15 lite större föreskrifter. Innehållet är dock i stort sett samma som tidigare. Det gäller samma skydd för arbetstagare och samma krav för arbetsgivare. Det finns dock undantag för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare för vilka det tillkommit nya regler och krav som förtydligar ansvar och krav, framför allt i de tidiga skeendena i byggprocessen.

En annan del i den nya strukturen är att föreskrifterna digitaliseras. Vinster med detta är bland annat att:
  • Informationen kan nås av fler personer i fler situationer.
  • Det blir lättare att hitta information och sökandet går fortare.
  • Specifika avsnitt lätt kan länkas till kollegor.

Hur påverkar den nya regelstrukturen dig som arbetsgivare?

  • Du behöver orientera dig i de föreskrifter som rör din verksamhet.
  • Du behöver gå igenom och uppdatera eget material med föreskriftens nya namn och paragrafnummer så de stämmer 1 januari 2025.

Arbetsmiljöverket tipsar att använda en så kallad paragrafnyckel för att hitta var de nuvarande paragraferna finns i den nya regelstrukturen.

All information om den nya regelstrukturen finns på Arbetsmiljöverkets hemsida, gå in där och bekanta dig med det nya upplägget. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta vår arbetsmiljöingenjör Helena Alm, tel: 0703-829766.

Se fler nyheter