Utbildning allergiframkallande kemiska ämnen

Obligatorisk utbildning för dig som leder eller aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter.
Tid och plats:
14 september
Kl. 13.30-16.00
Clarahälsans mottagning i Karlstad, Gustaf Anders gata 15 B
Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsmiljö undersökas och riskbedömas. Vid arbete med vissa kemikalier märkta som allergiframkallande, s.k. härdplaster (H 317 och H334), ställs extra krav. Samtliga allergiframkallande produkter ska riskbedömas enligt AFS 2011:19 §37 b. Vissa ämnen kräver att man har tjänstbarhetsintyg för att få arbeta med – och för vissa ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller. Personal som arbetar med allergiframkallande produkter och de som leder arbetet ska gå en utbildning vart femte år. Om det saknas giltigt utbildningsintyg vid kontroll från Arbetsmiljöverket är det sanktionsavgift på 10 000 kr per person för arbetsgivaren.

Vi rekommenderar att ni ser över era intyg och vilka krav som gäller för just er. Innan utbildningstillfället görs en avstämning med respektive företag för att undersöka vilka allergiframkallande ämnen som finns i verksamheten. Vår arbetsmiljöingenjör kan hjälpa er att bedöma vad ni behöver göra utifrån era säkerhetsdatablad.

Utbildningens innehåll:

  • Lagkrav
  • Hälsorisker
  • Skyddsåtgärder
  • Arbetsmetoder

Efter genomförd utbildning får arbetsgivaren ett intyg för respektive medarbetare. Utbildningen omfattar de nya utbildningskraven för arbete med diisocyanater.

Pris: 2 750 kr per person (ex moms)

Företagsanpassade utbildningar offereras separat.

Utbildare är arbetsmiljöingenjör Helena Alm
Kontaktuppgifter:
Tel: 070-38 29 766
helena.bergsland@clarahalsan.se
Helena har lång erfarenhet av arbete med kemikalier i olika verksamheter. Hon har varit aktiv med att stötta företag att genomföra riskbedömningar för kemikalier. Nu är ett av hennes mål att hjälpa kunder arbeta säkert med kemikalier och att förebygga så ingen medarbetare blir sjuk eller skadad till följd av arbete med hälsoskaliga kemiska produkter.
Anmäl ditt deltagande här. Anmälan senast 7 september. Vi förbehåller oss rätten att skjuta utbildningen på framtiden vid få anmälningar.
Se fler nyheter