Utbildning i Bättre arbetsmiljö

Gör arbetsmiljön till en gemensam insats Gå vår utbildning Bättre arbetsmiljö (BAM)! Med föreläsningar, engagerande grupparbeten och givande diskussioner kommer du att lära dig att upptäcka och förebygga risker. Med rätt kunskap kan du göra din arbetsplats säkrare och mer givande för alla. Passa på att gå utbildningen innan AFAs stöd för arbetsmiljöutbildning försvinner!

Kurstillfällen: 28 maj, 4 juni och 11 juni, klockan 09.00-16.00

Pris: 10 900 kr per person (exklusive moms). I priset ingår kurslitteratur, fika och lunch.

Plats: Clarahälsans mottagning, Gustaf Anders gata 15 B

Sista dag för anmälan: 14 maj (vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar)

Anmäl dig här! 

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med med förbättringar av arbetsmiljön. Hur ser det ut hos dig? Har ditt företag tillräckliga kunskaper i arbetsmiljö för att förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet ni vilka lagar och regler som gäller?

Vi tar nu in anmälningar till vårens sista BAM-utbildning. Här får du grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och hur ni kan genomföra arbetsmiljöförbättringar inom er organisation. Att arbeta med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att detektera risker och förebygga dem. Detta arbete fungerar bäst när chefer, skyddsombud och övriga medarbetare arbetar tillsammans. Utbildningen vänder sig därför till just chefer och skyddsombud samt övriga som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden.

Vår BAM-utbildning sträcker sig över tre intensiva dagar. Vi erbjuder en interaktiv utbildningsupplevelse där föreläsningar vävs samman med grupparbeten, öppna diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Efter avslutad utbildning kommer du att känna dig trygg i dina kunskaper om riskidentifiering, riskhantering, förebyggande åtgärder, betydelsen av samverkan och hur du bäst söker relevant information. Oavsett om du är chef, skyddsombud eller en medarbetare som vill bidra till förändring, är den här utbildningen för dig!

       

Kontaktuppgifter utbildare:

Helena Alm, Arbetsmiljöingenjör och Diplomerad BAM-handledare, tel: 0703-829766

Vår engagerade utbildare, Helena Alm, guidar dig genom kursen och delar med sig av sina insikter och kunskaper.

Observera att stödet för arbetsmiljöutbildning har förlängts första halvan av 2024.

Företag som är anslutna till AFA har möjlighet att söka stöd för minst hälften av kostnaden för grundutbildning av chefer (ex BAM).
Chefer och skyddsombud som går en vidareutbildning tillsammans kan få upp till 90 procent av avgiften tillbaka.

Observera  att sista dag för ansökan om stöd är 26 april! 
Nya ansökningar handläggs i turordning hos AFA tills det att pengarna tar slut. Om pengarna tar slut finns risk att inskickad ansökan får avslag.

 

Se fler nyheter