God jul och gott nytt år!

Vi önskar våra kunder och samarbetspartners en riktig god jul och gott nytt år!

Istället för att skicka en julgåva eller julkort så skänker vi en slant till Stadsmissionens viktiga arbete. Genom att skanna QR-koden nedan kan du swisha 50 kronor och därmed bidra till en lunch.

 

Har du vaccinerat dig mot influensa?

Om inte så är det inte för sent. Vi har fortfarande några doser kvar. Vill du boka en tid så ring 054-22 17 00, tonval 1. Det finns även möjlighet till vaccination under mellandagarna eller i början på nästa år.

 

 

Årets prisjustering 

Enligt våra allmänna villkor justeras våra priser enligt Statistiska Centralbyråns Arbetskostnadsindex (AKI), AKI SNI 2007 P-S med juni som avstämningsmånad. På grund av kraftiga ökningar av hyreskostnader kommer vi att behöva justera priserna ytterligare 0,57%, baserat på de faktiska kostnadsökningar som ordinarie index inte tar höjd för. Totalt innebär det en prisjustering på 5,87% och gäller från 1 januari 2023.

Höjningen görs för att bibehålla en fortsatt hög servicegrad och kvalitet till er som kund. Vi hoppas att ni har förståelse och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

 

Erbjudande översyn SAM

När vi tecknar avtal med nya kunder ingår en översyn av företagets systematiska arbetsmiljöarbete tillsammans med vår arbetsmiljöingenjör Helena Bergsland. Nu vill vi erbjuda alla våra kunder samma möjlighet till självkostnadspris.

Förutom inventeringen får företaget även en guidning i vilka lagkrav enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter som verksamheten berörs av. Det ingår dessutom en övergripande riskinventering med riskbedömning och åtgärdsförslag. Efter mötet upprättas en handlingsplan med förslag till åtgärder som är anpassade efter företagets förutsättningar och verksamhet. Det kan exempelvis finnas lagkrav på medicinska kontroller.

 

 

Helena har under de senaste åtta åren arbetat med arbetsmiljö och hållit utbildningar i ämnet. Tidigare har Helena varit verksam som utveckling- och produktionsingenjör i olika verksamheter.

Pris: 5 000 kr för företag med 10 anställda eller fler, 3 000 kr för företag med färre än 10 anställda. Önskar du kontakt med Helena kan du mejla henne direkt på: helena.bergsland@clarahalsan.se eller ringa vår växel 054-22 17 00. 

 

Utbildning om rehabilitering

Clarahälsan erbjuder en grundläggande utbildning om rehabilitering för chefer, HR och skyddsombud. Under utbildningen diskuteras hur man som arbetsgivare kan arbeta med rehabilitering och med tidiga insatser i sin organisation, exempel:

  • tidiga signaler på ohälsa
  • att upptäcka och hantera risker
  • förebygga och begränsa sjukskrivning
  • rehabiliteringens genomförande
  • regler och ansvarsfördelning
  • arbetsanpassning
  • samverkan i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och med företagshälsa

Kursledare är företagsläkare, psykolog och behandlare vid beroendeproblematik.

Kontakta Mimmi Asplund Carlsson, vår kundsamordnare, om du vill veta mer. Du når henne via mejl mimmi.asplund.carlsson@clarahalsan.se eller på telefon 054-22 17 17.

 

Stresshantering i grupp 

Att vara stressad någon gång då och då är normalt, det är kroppens sätt att skapa kraft och energi i olika situationer. Om stressen däremot blir långvarig kan både kropp och själ ta allvarlig skada.
Under början av nästa år startar en ny omgång av vår stresshanteringskurs. Du finner mer information på vår hemsida.

 

Det var allt för den här gången. Vi ser fram emot det nya året och ett fortsatt gott samarbete med alla våra kunder.
Önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

Se fler nyheter