BAM – Bättre ArbetsMiljö

Att ha god kännedom om arbetsmiljöfrågor är viktigt för dig som är arbetsledare eller chef. Skyddsombud och övriga på företaget är också i behov av arbetsmiljökunskaper.

Syfte med BAM-utbildningen

Utbildningen är en tredagarsutbildning med syfte att ge deltagarna kunskap inom området arbetsmiljö och stimulera till en god samverkan i arbetsmiljöfrågor.

Så går BAM-utbildningen till

Vi inleder med en föreläsning där upplägget bygger på Prevents välkända utbildningskoncept samt även Sunt arbetslivs koncept. Därefter finns tid för diskussion och grupparbete kring relevanta fall, arbetsmiljöregler samt fysiska och psykosociala faktorer.

Utbildningen genomförs av en arbetsmiljöingenjör, en beteendevetare och en ergonom.

Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom HLR – Hjärt och lungräddning Sömnskola Stresshantering Utbildning i Krishantering Utbildning om riskbruk av alkohol Utvecklande ledarskap