Dags att förbeställa vaccin mot säsongsinfluensa

Hösten går snart över i vinter vilket innebär bråda dagar för att få till en smidig vaccinering mot säsongsinfluensa. Första steget är att se över hur många vaccinationsdoser som behöver beställas. Vi ber er därför se över hur behovet ser ut i er verksamhet och därefter förbeställa antal doser till oss.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigt att skydda personer som riskerar allvarlig sjukdom på grund av influensinfektion varför en hög vaccinationstäckning är viktig. Vi börjar vaccinera i början av december, men de personer som tillhör en medicinsk riskgrupp kommer ha möjlighet att vaccinera sig tidigare via sin vårdcentral.

Pris vaccinering: 490 kronor/person

Om ni är 20 personer eller fler kan det finnas möjlighet att vi kommer till ert företag och vaccinerar på plats. Hör av dig till din kontaktperson för mer information eller ring oss via växeln, telefon: 054-22 17 00. Du kan också visa intresse för detta där du förbeställer doser.

Observera att förbeställda doser är bindande, detta för att undvika spill. Outnyttjade doser debiteras till självkostnad 150 kronor/st. Sista dag för anmälan av doser är 17 november. 

Välkommen med din beställning!

Läs mer… 

Förbeställ doser här!

 

Arbetsmiljöverket genomför inspektioner bland små företag gällande arbetsmiljöregler

Från och med den 2 oktober i år genomför Arbetsmiljöverket inspektioner bland små företag i Sverige med 1–49 anställda. Detta kommer pågå till mars 2024. Målet är att säkerställa att företagen följer arbetsmiljöreglerna. Det har visat sig att många små företag inte arbetar systematiskt med arbetsmiljön, utan oftast reagerar när problem uppstår. Insatsen syftar också till att öka företagens kunskap om arbetsmiljölagen och regler kring systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är föreskrifter från Arbetsmiljöverket och fungerar som ett ledningssystem som hjälper arbetsgivare att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Genom att följa SAM kan arbetsmiljön på en arbetsplats förbättras så att ingen blir sjuk, skadas eller mister livet till följd av sitt arbete.

Om du har anställda och behöver fastställa en säker och hälsosam arbetsmiljö, vill vi på Clarahälsan vara en värdefull samarbetspartner för dig.

Läs mer…

Kontaktpersoner: 

Kundsamordnare Mimmi Asplund Carlsson, tel: 054-22 17 17,
mejl: mimmi.asplund.carlsson@clarahalsan.se

Arbetsmiljöingenjör Helena Alm, tel: 0703-829766,
mejl: helena.alm@clarahalsan.se

Se fler nyheter