Antigentest för Covid-19

ClaraHälsan erbjuder snabbtester för att påvisa om en medarbetare har pågående covid-19, ett sk antigentest. Testet kan användas av arbetsgivare för att fånga upp medarbetare som har pågående asymtomatisk covid-19 för att på så vis undvika smittutbrott på arbetsplatsen. Medarbetaren ska alltså inte provtas om hen har symtom förenliga med covid-19.

Antigentestning av personalgrupper ger arbetsgivaren möjlighet att fånga upp medarbetare som har pågående covid-19 men som inte visar upp några sjukdomssymtom. Syftet med testningen är att undvika större smittutbrott på arbetsplatsen.

Provtagning riktar sig i första hand till medarbetare som inte kan arbeta hemifrån, men provtagning kan även vara aktuellt när medarbetare som arbetar hemifrån måste infinna sig på arbetsplatsen.

Så går testning till

Provtagning utförs av legitimerad sjuksköterska. Provtagning genomförs antingen på någon av våra mottagningar eller på er arbetsplats (vid det senare krävs lite mer planering).

Provtagningen går till så att sköterskan för upp en bomullspinne i näsan på medarbetaren i några sekunder. Eftersom det är ett snabbtest fås svaret redan efter 15 minuter.

Om snabbtestet är positivt hänvisas medarbetaren till 1177.se för att säkerställa resultatet med sk PCR-provtagning. Regionen sköter också smittspårning.

Medarbetare med symtom förenliga med covid-19 provtas inte och hänvisas till 1177.se för bokning av PCR-test.

Läs mer här. 

Hör gärna av dig till din kontaktperson för frågor eller för beställning. Du kan även skicka in en uppdragsbeställning via clarahalsan.se, eller skicka ett mail så hör vi av oss. .

Pris: Självkostnad för testet, i dagsläget 150 kr/st + ca 30 minuter timdebitering sköterska (priser exkl. moms).

Observera att vi inte tar emot privatpersoner eller kontantbetalning för snabbtest.

Se fler nyheter