Coronaviruset (2019-nCoV)

Texten är uppdaterad 2020-03-26

Sveriges Företagshälsor rekommenderar, på inrådan av branschens chefsläkare och i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv och 1177:s inrådan, att personer med symptom, som behöver sjukvårdsrådgivning, kontaktar 1177. Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13.

Behov av läkarintyg för ansökan om smittbärarpenning hänvisas till den ordinarie hälso- och sjukvården som har beredskap för att hantera detta. Det gäller även provtagning för den som misstänks vara smittad. ClaraHälsan tar inte emot sjuka/smittade personer till mottagningen.

Arbetsgivare är självklart välkomna att kontakta oss för stöd i hur de kan hantera den oro som kan uppstå i arbetsgrupper eller på arbetsplatser med anledning av den uppkomna situationen.

Vi stöttar våra kunder (HR/chefer) med telefonrådgivning för den som har frågor om hur oron ska hanteras. Vi har även möjlighet att hålla föreläsning på plats hos kund som ger svar på vanliga frågor kring coronaviruset.

Mer information om viruset och dess spridning hittas lättast på följande sidor:
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten

 

Ytterligare kontaktuppgifter och länkar till relevant information:

UD-jouren +46 8 405 50 05 

Sweden Abroad, Svenska ambassaden för svenskar utomlands. 

Länder och områden dit UD avråder från resor

Smittskydd Värmland ang Coronaviruset

WHO – World Health Organization ang Coronaviruset

 

Förstadagsintyg

ClaraHälsan inför en tillfällig rutin gällande förstadagsintyg med anledning av Corona. Syftet är att minska risken för smittspridnig och att inte utsätta vår/er personal för risk.
Tack på förhand!

Från och med onsdagen den 11 mars kommer alla personer som söker förstadagsintyg p g a feber, andningssvårigheter eller hosta att hänvisas till telefonkonsultation med medicinsk personal. Detta för att undvika risken för smittspridning under transport och vid fysiska besök hos ClaraHälsan.

 

Allmänna råd

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
• Använd handsprit
• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
• Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vid sjukdomssymptom med oförklarlig feber och hosta: Kontakta sjukvårdsrådgivning 1177 för muntlig rådgivning (efter besök i område där smitta förekommer).

Smittar man under inkubationstiden?
Tillgänglig information från Folkhälsomyndigheten visar att det nya coronaviruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Den kunskap och erfarenhet som vi har just nu visar också att personer inte smittar under inkubationstiden. De som har varit utsatta för smitta ska dock vara uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom.

Medarbetare som uppvisar symptom
Om en medarbetare nyligen (inom 14 dagar) har besökt en plats där smitta förekommer och visar symptom med hosta och feber ska personen av smittskyddsskäl stanna hemma eller gå hem från jobbet och omgående kontakta sjukvårdsrådgivning 1177. Medarbetaren blir sedan kontaktad av en infektionsmottagning med instruktioner om provtagning.

Medarbetare som konstaterats smittad
Om en medarbetare har konstaterats smittad med covid-19 kommer smittskyddsläkare att ge instruktion till medarbetaren och till arbetsgivaren om vilka åtgärder som ska vidtas. I vissa fall så kan det bli att visats hemma i karantän eller på en infektionsklinik.
(Källor: Folkhälsomyndigheten och Vårdguiden)

 

Se fler nyheter