Ljusare tider! Detta är på gång under våren.

Nedan följer lite blandad information om vad som är på gång hos oss under våren. Du kommer nog känna igen vissa delar som vi berättat om i tidigare nyhetsbrev, men vi vill tipsa lite extra om högaktuella ämnen som hybridledarskap och föreläsning om klimakteriet i arbetslivet. Dessutom bjuder vi in till utbildning i Bättre arbetsmiljö.

 

Hybridledarskap

Med pandemins intåg i samhället ändrades synen på att arbeta på distans. Distansarbete ses i ökad omfattning inte längre som plan B utan likställs med att arbeta på plats. Den hybrida arbetsplatsen, där medarbetare både arbetar på kontoret och på distans, ser ut att vara här för att stanna.

Allt fler chefer upplever ett ökat behov av stöd i att hantera de utmatningar som ledarskap på distans medför. Vi är glada över att nu kunna erbjuda utbildning i just detta. Utbildningen är två halvdagar och riktar sig till chefer, HR-personal och skyddsombud. Teori varvas med dialog i grupp, case-arbete och hemuppgifter mellan tillfällena. Syftet med utbildningen är att ge praktisk och teoretisk vägledning, förutsättningar för att lyckas med hybridt ledarskap och hybrid arbetsmiljö.

Utbildningen sätter följande teman under luppen:

 • Risker och möjligheter med hybrid arbetsmiljö
 • Vad säger lagen?
 • Ergonomiska utmaningar
 • Riskbedömning
 • Identifiera tidiga signaler på ohälsa
 • Hybrida möten
 • Kommunikation/Tillit/Kontroll

För mer information kontakta psykolog Josefin Elthammar eller arbetsmiljöingenjör Helena Bergsland via mejl.

Du kan söka bidrag från AFA, läs mer här

 

Klimakteriet och arbetslivet 

Klimakteriet drabbar förr eller senare varje kvinna och trots att det berör hälften av Sveriges arbetskraft så finns det en stor okunskap om hur klimakteriet påverkar arbetslivet.

Symtomen är många och av olika karaktär. De vanligaste symtomen är värmevallningar, svettningar, sömnstörningar, låg energinivå, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, minnesförlust, stress och depression. Symtomen kan debutera redan vid 40 års ålder. Detta kan vara en utmanande tid för många kvinnor både i privat- och i arbetslivet och kan påverka prestation och produktivitet.

Många kvinnor upplever dessutom en brist på förståelse från omgivningen. Flera av de fysiska symptomen kan förväxlas med utbrändhet och kvinnor sjukskrivs i onödan. Det är därför viktigt att arbetsgivare är medvetna om detta och kan skapa goda förutsättningar på arbetsplatsen för kvinnor som går igenom klimakteriet. Utbildning och information om klimakteriet på arbetsplatsen kan bidra till att minska stigma och förbättra förståelsen för klimakteriets påverkan på en människa.

Har ni kvinnor på jobbet i åldern 40 till 60 år och saknar kunskap och verktyg inom detta område?

Kontakta företagssköterska Susanna Franke eller psykolog Gustav Frölich om du är intresserad av en utbildning om klimakteriet i arbetslivet och hur man skapar goda förutsättningar på arbetsplatsen.

Kontaktuppgifter:
Susanna Franke 054-22 17 27, mejl susanna.franke@clarahalsan.se
Gustav Frölich 054-22 17 19, mejl gustav.frolich@clarahalsna.se 

 

Med Whole ser du saker du annars inte ser 

Whole är ett digitalt undersökningsverktyg som genomlyser organisationer på ett mycket grundligt sätt. Syftet är att mäta organisationens hälsa utifrån organisatorisk och social arbetsmiljö. Målet är att skapa hälsosamma, välfungerande och lönsamma organisationer.

Whole erbjuder en digital enkät med ett brett frågebatteri som undersöker 40-50 faktorer rörande områden; ledarskap, stress, sociala processer, organisatorisk struktur, hälsa/ohälsa och engagemang.

Beräknings- och analysmodulen som används för att beräkna fram resultatet har stark forskningsförankring och hög validitet. Utfallet kommer sätta en god grund för organisationen att kunna ta beslut och initiera aktiviteter som hjälper organisationen och dess medarbetare att använda sin kraft och kapacitet på ett effektivt sätt och rikta den åt rätt håll.

Sammanställningen av resultatet återkopplas både muntligt och skriftligt i en rapport som visar på organisationens styrkor och utmaningar. De tabeller som presenteras i rapporten visar på områden som är bra och områden där man ser förhöjda risker. Rapporten presenteras med förslag till handlingsplaner.

Kontaktperson: Organisationspsykolog Josefin Elthammar, tel 054-22 17 18, josefin.elthammar@clarahalsan.se

Pris: Lämnas vid offert. 

 

Utbildning bättre arbetsmiljö (BAM)
Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med med förbättringar av arbetsmiljön. Hur ser det ut hos dig? Har ditt företag tillräckliga kunskaper i arbetsmiljö för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet ni vilka lagar och regler som gäller?

Nästa BAM-utbildning startar i maj. Utbildningen pågår under tre dagar och ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och hur ni kan genomföra arbetsmiljöförbättringar inom er organisation. Att arbeta med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att detektera risker och förebygga dem. Detta arbete fungerar bäst när chefer, skyddsombud och övriga medarbetare arbetar tillsammans. Utbildningen vänder sig därför till just chefer och skyddsombud samt övriga behöver lära sig arbetsmiljö från grunden.

Föreläsningar varvas med grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Efter avslutad utbildning ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper  hur man upptäcker och hanterar risker, hur du jobbar förebyggande, vad samverkan innebär och hur du söker reda på information.

Kurstillfällen:
4 maj
11 maj
24 maj

Alla tillfällen 09.00-16.00Vi erbjuder även kundspecifik BAM-utbildning. Kontakta Helena Bergsland  för mer information och offert.

Kontaktperson och utbildare:
Helena Bergsland, Arbetsmiljöingenjör och Diplomerad BAM-handledare.
Tel: 070-382 97 66 alt 054–221700

Pris: 10 900 kronor per person (exklusive moms). I priset ingår kurslitteratur, fika och lunch. Observera att företag som är anslutna till AFA har möjlighet att söka stöd för minst hälften av kostnaden. 

 

 

Utbildning om rehabilitering 

Clarahälsan erbjuder en grundläggande utbildning i rehabilitering för chefer, HR och skyddsombud. Under utbildningen diskuteras hur man som arbetsgivare kan arbeta med rehabilitering och med tidiga insatser i sin organisation, exempel:

 • tidiga signaler på ohälsa
 • att upptäcka och hantera risker
 • förebygga och begränsa sjukskrivning
 • rehabiliteringens genomförande
 • regler och ansvarsfördelning
 • arbetsanpassning
 • samverkan i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och med företagshälsa

Kursledare är företagsläkare, psykolog och behandlare vid beroendeproblematik.

Kontakta Mimmi Asplund Carlsson, vår kundsamordnare, om du vill veta mer. Du når henne via mejl mimmi.asplund.carlsson@clarahalsan.se eller på telefon 054-22 17 17.

 

Vaccination mot TBE

TBE är en fästingburen virussjukdom. Vanliga symtom är trötthet, feber, huvudvärk och muskelvärk. De flesta som drabbas blir lindrigt sjuka, men vissa får svårare och mer långdragna symtom som förvirring, uttalad trötthet och förlamning. I vissa fall är besvären bestående. Om du vistas mycket ute i skog och mark eller om du bor i utsatta områden bör du vaccinera dig mot TBE. Fästingsäsongen pågår som regel från mars till november varför det är hög tid att se över ditt och dina anställdas skydd.

Kontakta vår mottagningssköterska för rådgivning och tidsbokning, 054-22 17 00, knappval 1.

Telefontid:
Måndag-fredag 08.00-11.00, bortsett onsdagar då telefontiden är 10.00-12.00.

 

Det var all information för denna gången. Tack att du orkade läsa ända hit. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några funderingar eller behov att konsultera oss gällande er arbetsmiljö.
Se fler nyheter