Nytt från årsskiftet

Från årsskiftet gäller nya riktlinjer för personer som kallas på medicinsk kontroll klättring med stor nivåskillnad. Se även vilka områden där Arbetsmiljöverket ställer krav på medicinsk kontroll.
Medicinsk kontroll klättring med stor nivåskillnad
Denna information vänder sig till företag med krav om tjänstbarhetsintyg för klättring med stor nivåskillnad. Läs länkning nedan för mer information.

Den 1 januari 2024 träder nya riktlinjer i kraft gällande medicinsk kontroll klättring med stor nivåskillnad.Ändringen innebär att krav på arbetsprov med EKG-registrering byts ut mot krav på andra undersökningar:

  • Registrering av vilo-EKG (undersöks innan arbetet påbörjas och återkommande för arbetare under 40 år med HÖGST 5 års mellanrum och för arbetare som fyllt 40 med HÖGST 2 års mellanrum).
  • Bestämning av blodfetter (samma intervall som ovan).
  • Skattning av kardiovaskulär risk med ett vedertaget riskskattningsverktyg för arbetstagare över 40 år.

Den åldersanpassad kardiovaskulära riskbedömningen för personer över 40 år beaktar relevanta sjukdomar som diabetes, bukfetma, nedsatt njurfunktion, stress och ärftlighet för tidig hjärt- och kärlsjukdom. Vid förhöjd risk ska tilläggsundersökning genomföras.

Den medicinska kontrollen genomförs varje år liksom tidigare.

Här kan du läsa mer… 

Har du koll på vilka medicinska kontroller som behövs i din verksamhet?

Arbetsmiljöverket vägleder dig om vilka områden som kräver medicinska kontroller. Några områden är klättring med stor nivåskillnad, nattarbete, handintensivt arbete, vibrationer och damm som kan framkalla fibros.

Behöver du hjälp att tolka vad som gäller för ditt företag? Kontakta oss på nummer 054-22 17 00.

Här finns mer information som riktar sig till dig som arbetsgivare… 


Hälso- och arbetsmiljöspegel får nytt namn
Ni känner säker igen benämningen Hälso- och arbetsmiljöspegel, som är namnet på vår hälsoundersökning men nu döper vi om den. Hälsoundersökningen kommer ha samma innehåll, men heter nu Hälsoundersökning i arbetslivet. 

Prisjustering 2024
Enligt våra allmänna villkor justeras våra priser enligt Statistiska Centralbyråns Arbetskostnadsindex (AKI), AKI SNI 2007 P-S med juni som avstämningsmånad. På grund av ökningar av hyreskostnader kommer vi att behöva justera priserna ytterligare 0,3 %, baserat på de faktiska kostnadsökningar som ordinarie index inte tar höjd för. Totalt innebär det en prisjustering på 4 % och gäller från 1 januari 2024.Höjningen görs för att bibehålla en fortsatt hög servicegrad och kvalitet till er som kund. Vi hoppas att ni har förståelse och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

 

Dela med dig
Dela gärna informationen i våra nyhetsbrev med dina kollegor om du tror de skulle ha glädje av innehållet. Det som inte känns relevant för dig är kanske en viktig pusselbit för en kollega. Om någon i din verksamhet önskar få våra utskick till sin mejl kan de höra av sig till info@clarahalsan.se.
Se fler nyheter