Klimakteriet i arbetslivet

Klimakteriet drabbar förr eller senare varje kvinna och trots att det berör hälften av Sveriges arbetskraft så finns det en stor okunskap om hur klimakteriet påverkar arbetslivet.

Symtomen är många och av olika karaktär. De vanligaste symtomen är värmevallningar, svettningar, sömnstörningar, låg energinivå, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, minnesförlust, stress och depression. Symtomen kan debutera redan vid 40 års ålder. Detta kan vara en utmanande tid för många kvinnor både i privat- och i arbetslivet och kan påverka prestation och produktivitet.

Många kvinnor upplever dessutom en brist på förståelse från omgivningen. Flera av de fysiska symptomen kan förväxlas med utbrändhet och kvinnor sjukskrivs i onödan. Det är därför viktigt att arbetsgivare är medvetna om detta och kan skapa goda förutsättningar på arbetsplatsen för kvinnor som går igenom klimakteriet. Utbildning och information om klimakteriet på arbetsplatsen kan bidra till att minska stigma och förbättra förståelsen för klimakteriets påverkan på en människa.

Har ni kvinnor på jobbet i åldern 40 till 60 år och saknar kunskap och verktyg inom detta område?

Kontakta företagssköterska Susanna Franke eller psykolog Gustav Frölich om du är intresserad av en utbildning om klimakteriet i arbetslivet och hur man skapar goda förutsättningar på arbetsplatsen.

Kontaktuppgifter:
Susanna Franke 054-22 17 27, mejl susanna.franke@clarahalsan.se 
Gustav Frölich 054-22 17 19, mejl gustav.frolich@clarahalsan.se 

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljörond Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom CRAS -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Hälsoundersökningar HLR – Hjärt och lungräddning Hybridledarskap   Hybridledarskap   Konditionstest Kontorsergonomi - workshop Kontorsergonomi - workshop Körkortsintyg Krishantering Krishantering Medicinska kontroller Mindfulness i vardagen Nyanställningsundersökning Rehabilitering - chefsutbildning Riskbruk av alkohol - utbildning Rök- och snusstopp SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Sömnskola Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Vaccinationsservice & reseprofylax Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar