Beställning Medicinska kontroller

Beställning av medicinsk kontroll enligt AFS 2019:3

 • För kallelse av den medicinska kontrollen
 • Dit resultat från den medicinska kontrollen och eventuellt tjänstbarhetsintyg ska skickas
 • I beställningen ingår att arbetstagaren ska
  • informeras om resultatet av den medicinska kontrollen
  • få rådgivning när detta behövs
  • få en kopia på tjänstbarhetsintyget, när ett sådant har skrivits.
  I beställningen ingår att arbetsgivaren ska
  • informeras om resultatet av den medicinska kontrollen så långt som arbetstagarens samtycke medger
  • få förslag på eventuella åtgärder i arbetsmiljön
  • få en kopia på tjänstbarhetsintyget, när ett sådant har skrivits.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.