MediYoga

MediYoga är en djupverkande form av rehabiliterande terapi, både fysiskt, mentalt och emotionellt.

Yogans syfte

Yogan är till för att träna på att vara närvarande i nuet. Man går ner i varv genom olika andnings- och rörelseövningar samt genom meditation.

Yoga hos oss på ClaraHälsan

Yogan sker i grupp eller individuellt. Deltagarna för prova på olika tekniker av medveten andningsträning samt olika former av meditation. Yogan innefattar mjuka kroppsövningar som anpassas efter utövarens förmåga.

Behandling av alkoholberoende ClaraHälsans träningslokal Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Hälsoundersökningar Konditionstest Körkortsintyg Nyanställningsundersökning Rök- och snusstopp Vaccinationsservice & reseprofylax