Personal- och arbetsmiljörond

Genom att regelbundet diskutera frågor kring arbetshälsan kan vi tillsammans hitta lösningar som bidrar till en förbättrad arbetsmiljö på er arbetsplats.

För en minskad sjukfrånvaro

Målet med personalvårdsronden är att öka trivseln på er arbetsplats och förbättra arbetshälsan hos personalen. Därigenom minskar också sjukfrånvaron. Tack vare personalvårdsronden bildas ett nätverk kring personalarbetet vilket resulterar i ökad kompetens internt.

Så går personalvårdsronden till

Personalvårdsronden genomförs kontinuerligt där vi bland annat diskuterar frågor och eventuella problem kring sjukfrånvaron samt hittar möjliga åtgärder.

Exempel på gruppens sammansättning:

  • Arbetsgivare, exempelvis personalchef
  • Avdelningschefer
  • Facklig representant/skyddsombud
  • Representant från oss på ClaraHälsan
Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön CRAS -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hälsodiplomering Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar