AFA-stöd för arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet administreras av AFA Försäkring och börjar gälla den 1 januari 2021. Pengarna kommer att avsättas fram till och med 2023 för arbetsmiljöutbildningar.

Arbetsmarknadens parter vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Det nya stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade.

Stöd kan sökas för halva utbildningskostnaden per person och hela 70% vid gemensamma utbildningar, där både chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar.

Läs mer om villkoren här: Villkor för AFA-stöd till arbetsgivare

ClaraHälsan är godkänd av AFA som utbildningsanordnare.

Några exempel på utbildningar vi kan erbjuda:
  • BAM
  • Hälsofrämjande ledarskap
  • Riskbedömning
  • Hot och våld i arbetslivet
  • Riskbruk i arbetslivet – chefsutbildning alkohol/droger
  • SAM i praktiken
Se fler nyheter