Hälso-/Friskvård

Att din personal är frisk och välmående lönar sig i längden. Därav erbjuder vi en rad tjänster som bidrar till en god hälsa.

Vi på ClaraHälsan är övertygade om att en god hälsa är en av våra största tillgångar. Även forskningen visar tydligt det faktum att främja hälsa är lönsamt, både för organisationer och för enskilda individer.

Olika typer av tjänster som bidrar till en god hälsa

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom hälsovård/friskvård för ett ökat välmående hos din personal. Genom att tydliggöra hälsorisker och på ett motiverande sätt föreslå insatser blir resultatet efter genomförda livsstilsförändringar ökad arbetsförmåga och välmående.

CRAS -Nykterhetskontroll på distans Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Hälsoundersökningar Konditionstest Körkortsintyg Nyanställningsundersökning Rök- och snusstopp Upp och hoppa! Varva ner… Vaccinationsservice & reseprofylax