Hälso- och Friskvård

Att din personal är frisk och välmående lönar sig i längden. Därför erbjuder vi en rad tjänster som bidrar till en god hälsa.

På Clarahälsan är vi övertygade om att god hälsa är en av våra största tillgångar. Även forskningen visar tydligt det är lönsamt att främja hälsa, både för organisationer och för enskilda individer.

Olika typer av tjänster som bidrar till en god hälsa

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom hälsa och friskvård för ett ökat välmående hos din personal. Genom att tydliggöra hälsorisker, och på ett motiverande sätt föreslå insatser, blir resultatet efter genomförda livsstilsförändringar en ökad arbetsförmåga och ökat välmående.

BK – Basal Kroppskännedom Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Hälsoundersökningar Klimakteriet i arbetslivet Konditionstest Körkortsintyg Mindfulness i vardagen Nyanställningsundersökning Rök- och snusstopp Sömn Vaccinationsservice