ClaraHälsan bjuder på webinar ”Arbete med vibrationer” 11 maj

Vibrationer är vanliga inom yrkesgrupperna snickare, montörer, mekaniker, reparatörer, plåtslagare, betongarbetare, maskinförare och fordonsförare.

Vibrationer kan vara ett problem på många arbetsplatser. Oavsett typen av arbetsplats är det viktigt att kontinuerligt arbeta med vibrationsfrågorna och göra det förebyggande arbetet till ett naturligt inslag i det systematiska arbetet.

Vår arbetsmiljöingenjör Helena Bergsland och företagsläkare Rikard Frejgrim leder ett 30 minuter långt digitalt webinar kring hälsorisker, lagar och regler, riskbedömning, medicinsk kontroll och vilka åtgärder som kan vidtas.

Tidpunkt: Tisdag 11 maj kl. 11.30

Obs att webinaret är kostnadsfritt, så sprid gärna i din organisation. Anmäl till info@clarahalsan.se och ange din e-postadress senast 10:e maj.

Välkommen!

Se fler nyheter