Kundenkät 2023 och inbjudan till frukostföreläsning

Visst är hösten fin i alla sina färger. Hösten innebär att det är dags att summera året som gått. Vi ber er därför fylla i årets kundenkät. Vi bjuder även in till frukostföreläsning den 1 december. Kom och lyssna på en inspirerande föreläsning om Mindfulness som strategi mot psykisk ohälsa och mingla med andra företag.

Kundenkät 2023

Vi vill gärna vet vad ni tycker om vårt samarbete. Vi är ödmjuka inför tanken att vår verksamhet är en levande process som ständigt förändras utifrån vad som händer i samhället och i arbetslivet och att det alltid finns utvecklingsmöjligheter. Vi ber därför om några minuter av din tid för att fylla i årets kundenkät. Berätta vad ni tycker fungerar bra och vilka områden ni vill att vi ska utveckla. Enkäten är helt anonym.

Du kan svara på enkäten till och med den 19 nov. Här kommer du till enkäten. 

Frukostföreläsning

Välkommen att anmäla dig på en inspirerande frukostföreläsning med tema Mindfulness som strategi vid psykisk ohälsa.

Datum: 1 december
Tid: 07.00 frukost och mingel, 07.30 börjar föreläsningen
Plats: Clarahälsan Karlstad,
Gustaf Anders gata 15 B
Pris:
 Gratis för våra kunder,
250 kr (exkl. moms) för övriga

Tiden runt jul och nyår upplevs av många som extra stressande, det är mycket som ska planeras, inhandlas och vara klart innan julledigheten. Passa på att anmäla dig till denna föreläsning och få strategier att hantera psykisk ohälsa med hjälp av mindfulness.

Vår beteendevetare Christophe Soussan vägleder dig hur medveten närvaro kan ge distans till dina tankar och i stället fokusera på nuet, på dina upplevelser och på det du vill göra. Med en medveten närvaro i vardagen upplever många att de lättare kan hantera ohälsosamma tillstånd som stress, oro och smärta.

Sista anmälningsdag 29 november. 

Läs mer…

Då vi erbjuder ett begränsat antal platser får ett företag anmäla max två personer. Anmäl dig här! 

Arbetsmiljörond 
Förebyggande arbete som gör skillnad

Målet med arbetsmiljörond är att stötta chef och HR att bibehålla och främja en god arbetshälsa. Med systematiskt förebyggande arbete som en naturlig del i det dagliga arbetet ökar du trivseln på arbetsplatsen och därmed också produktiviteten. Bästa effekten av arbetsmiljörond nås när arbetsgivare och Clarahälsan träffas regelbundet. Vid mötet diskuteras arbetsmiljöfrågor, sjukfrånvaro och om arbetsgivaren uppmärksammat signaler på ohälsa.

Här kan du läsa mer…

Vår kundsamordnare Mimmi och företagssköterska Susanna har lång erfarenhet av arbete med arbetsmiljöronder och delar gärna med sig av sina erfarenheter och vilka vinster de ser med detta arbetssätt.

Kundsamordnare Mimmi Asplund Carlsson, tel: 054-22 17 17,
mejl: mimmi.asplund.carlsson@clarahalsan.se

Företagssköterska Susanna Franke, tel: 054-22 17 27,
mejl: susanna.franke@clarahalsan.se

Utbildning
Arbetslivsinriktad rehabilitering
30 november!

Påminner att det fortfarande finns platser kvar till vår utbildning Arbetsplatsinriktad rehabilitering den 30 november. Missa inte tillfället att träffa läkare, psykolog och företagssköterska och få kunskap hur du som arbetsgivare kan arbeta med rehabilitering. Med rätt och tidiga insatser kan du förhindra en lång rehabiliteringsprocess.

Välkommen med din anmälan!

Avvikande öppettider

Fredag 3 november stänger vi mottagningen 12.00 eftersom det är dag innan helgdag.
Du kan som vanligt lämna in uppdragsbeställning via hemsidan, eller mejla din kontaktperson så återkommer vi så snart vi kan kommande vecka.
Se fler nyheter