Bidragspengar att hämta

Du har väl inte missat möjligheten att söka Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Du har väl inte missat möjligheten att söka Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för insatser som syftar till att förebygga sjukfall eller underlätta för en medarbetare att vara kvar i, eller komma tillbaka i arbete. Bidraget är även ett bra stöd för att ta fram en plan för återgång för en medarbetare som är sjukskriven.

Du får tillbaka hälften av kostnaden, men högst kan du få 10 000 kronor per medarbetare och år, och högst 200 000 kronor per år totalt. Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare.

Ansökan för insatser under 2019 ska vara inne senast 31/1 2020.

Vi hjälper gärna till! Kontakta oss för mer information.

Se fler nyheter