Stresshantering

I dagens samhälle är stress ett vanligt fenomen. Att bli stressad någon gång då och då är fullt normalt och det är kroppens sätt att skapa extra kraft och energi i olika situationer. Däremot om stressen blir långvarig kan både kropp och själ ta allvarlig skada.

Gruppbaserad stresshantering

Kursen vänder sig till dig som vill få verktyg för att hantera och förebygga stress i vardagen. Deltagarna får även verktyg att bli tydligare för sig själv med sina livsprioriteringar.

Syfte

  • Utveckla strategier för att undvika onödig stress i vardagen
  • Förstå betydelsen av doserad fysisk aktivitet för bibehållen hälsa
  • Bli tydligare för själv att prioritera vad som är viktiga värderingar i livet
  • Påbörja de förändringar som behövs för att minska stressen i vardagen

Metod

Evidensbaserade verktyg
Gruppsamtal
Hemuppgift mellan varje tillfälle

Kursupplägg

Fyra tillfällen à 2,5 – 3,5 timmar (dagtid)
Vid tre av tillfällena övningar med avspänningsteknik
Max antal deltagare 8 st

Plats: ClaraHälsan, Regementsgatan 19, Karlstad

Kursledare: Leg. Psykoterapeut Carola Carlsson

 

BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom Chefsutbildning om alkohol och droger HLR – Hjärt och lungräddning Mindfulness i vardagen Sömnskola Utbildning i Krishantering Utbildning om riskbruk av alkohol Utvecklande ledarskap - UL Utveckling av grupp och ledare - UGL