HLR – Hjärt- och lungräddning

Fler liv skulle kunna räddas om alla hade kännedom om hur man utövar HLR. De första minuterna är avgörande och tyvärr dör många i onödan.

Syfte med utbildning i HLR

Genom att låta din personal få utbildning i HLR får de både praktiska och teoretiska kunskap om hjärt-/ lungräddning och luftvägsstopp. Något som definitivt kan vara avgörande huruvida man vågar ingripa i en krissituation.

Utbildning i HLR

Deltagarna får lära sig att avgöra om en livlös person har andnings- och hjärtstopp och hur man utövar hjärt-/lungräddning. De får också lära sig hur man organiserar och agerar på en olycksplats.

Följande delmoment ingår:

  • Tidiga tecken på hjärtstopp/luftvägsstopp
  • Bedöma andningen hos livlös person
  • Öva på att larma SOS
  • Öva på bröstkompressioner
  • Öva på mun-mot-munandning/inblåsningar
  • Öva på att använda hjärtstartare
  • Hur delvis och totalt luftvägsstopp hanteras
  • Fikapaus

HLR repetitionsutbildning

Att kontinuerligt uppdatera sig och repetera sina kunskaper i HLR är viktigt för att våga agera i tillfälle av en nödsituation. Har ni gått vår grundutbildning i HLR kan ni inom två år boka denna något kortare repetitionsutbildning för att fräscha upp kunskapen.

Utbildning i Defibrillerings-HLR

Vi genomför även utbildning i Defibrillerings-HLR som riktar sig till arbetsplatser som har tillgång till en halvautomatisk hjärtstartare.

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi Första hjälpen och HLR Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Ledarskap för psykiskt välmående Riskbruk av alkohol - utbildning