HLR – Hjärt och lungräddning

Fler liv skulle kunna räddas om alla hade kännedom om hur man utövar HLR. De första minuterna är avgörande och tyvärr dör många i onödan.

Syfte med utbildning i HLR

Genom att låta din personal få utbildning i HLR får de både praktiska och teoretiska kunskap om hjärt/ lung-räddning och luftvägsstopp. Något som definitivt kan vara avgörande huruvida man vågar ingripa i en krissituation.

Utbildning i HLR

Deltagarna får lära sig att avgöra om en livlös person har andnings- och hjärtstopp och hur man utövar hjärt/lung-räddning. De får också lära sig hur man organiserar och agerar på en olycksplats.

Följande delmoment ingår:

  • Bedöma tillståndet hos en till synes livlös person
  • Diagnostisera andnings- och hjärtstopp
  • Öva på att lägga en person i stabilt sidoläge
  • Öva på att utföra hjärtkompressioner
  • Öva mun-till-munandning
  • Hjälpa en person med delvis eller totalt luftvägshinder

HLR repetitionsutbildning

Att kontinuerligt uppdatera sig och repetera sina kunskaper i HLR är viktigt för att våga agera i tillfälle av en nödsituation. Har ni gått vår grundutbildning i HLR kan ni inom två år boka denna något kortare repetitionsutbildning för att fräscha upp kunskapen.

Utbildning i Defibrillerings-HLR

Vi genomför även utbildning i Defibrillerings-HLR som riktar sig till arbetsplatser som har tillgång till en halvautomatisk hjärtstartare.

Alkohol och droger - chefsutbildning BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Rehabilitering - chefsutbildning Riskbruk av alkohol - utbildning