Utbildning allergiframkallande kemiska ämnen

Obligatorisk utbildning för dig som leder eller aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter.

Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsmiljö undersökas och riskbedömas. Då man arbetar med vissa kemikalier som är märkta som Allergiframkallande, s.k. härdplaster (H 317 och H334), ställs extra krav. Samtliga allergiframkallande produkter ska riskbedömas enligt AFS 2011:19 §37 b. Vissa ämnen kräver att man har tjänstbarhetsintyg för att få arbeta med – och för vissa ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller. Personal som arbetar med allergiframkallande produkter och de som leder arbetet ska ha en utbildning vart 5:e år. Om det saknas giltigt utbildningsintyg vid kontroll från Arbetsmiljöverket är det sanktionsavgift på 10 000 kr per person för arbetsgivaren.

Clarahälsan erbjuder öppen digital utbildning under hösten via Teams. Utbildningen är på 2 timmar.

Utbildningens innehåll:

  • Lagkrav
  • Hälsorisker
  • Skyddsåtgärder
  • Arbetsmetoder

Vi rekommenderar att ni ser över era intyg och vilka krav som gäller för just er. Innan utbildningstillfället görs en avstämning med respektive företag för att undersöka vilka allergiframkallande ämnen som finns i verksamheten. Vår arbetsmiljöingenjör kan hjälpa er att bedöma vad ni behöver göra utifrån era säkerhetsdatablad.

Efter genomförd utbildning får arbetsgivaren ett intyg för respektive medarbetare.

Pris: 1590 kr per person (ex moms)

Företagsanpassade utbildningar offereras separat.

Utbildare är arbetsmiljöingenjör Helena Bergsland

Helena har erfarenhet från olika verksamheter och arbete med kemikalier. Har varit aktiv med att stötta företag med att genomföra riskbedömningar för kemikalier. Nu är det ett mål att få hjälpa kunder att kunna arbeta säkert med kemikalier och förebygga så ingen ska bli sjuk eller skadad till följd av arbete med hälsoskadliga kemiska produkter.  

070-38 29 766
helena.bergsland@clarahalsan.se

Kort fakta om lagkrav för arbete med kemikalier

  • Samtliga kemikalier ska vara inventerade och hälsorisker vara kända
  • Kemikalierna ska vara riskbedömda
  • Några kemikalier har krav på utbildning och ska genomföras vart 5:e år
  • Sanktionsavgift från Arbetsmiljöverket om intyg från utbildning saknas för vissa produkter
  • Hälsoundersökning och tjänstbarhetsintyg kan krävas för arbete med vissa kemikalier
Se fler nyheter

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljörond Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi Ergonomi på arbetsplatsen Första hjälpen och HLR HLR – Hjärt- och lungräddning Hybridledarskap   Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Kontorsergonomi - workshop Krishantering Krishantering Ledarskap för psykiskt välmående Medicinska kontroller Riskbruk av alkohol - utbildning SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar