Ny AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning

Från årsskiftet är Arbetsmiljöverkets författningssamling uppdaterad med ny AFS för "Arbetsplatsens utformning". Föreskrifterna gäller alla typer av arbetsplatser; kontor, industri, handel osv.

Klicka här för att komma till nya föreskriften.

Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning.

Föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2021.

Läs även högaktuell information kring Arbetsmiljö vid hemarbete

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Syftet med föreskrifterna är att förebygga ohälsa och olycksfall samt att ge förutsättningar för en god arbetsmiljö.

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det står också att arbetsgivaren ska uppmärksamma de särskilda risker som finns om en arbetstagare arbetar ensam. I arbetsgivarens ansvar ingår även att se till att maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar underhålls.

Riskbedömningar

För verksamhetens riskbedömningar rekommenderar vi ett besök på Prevent.se.  Där finns vägledning och mallar att följa. Exempelvis ”Så gör du en riskbedömning”För dig som inte har tid eller egna resurser hjälper vi gärna till. Hör av dig till din kontaktperson eller mottagningssköterska för mer information.

 

Den nya föreskriften ersätter föreskrifterna nedan som upphör att gälla den 31:a december 2020:
  • Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
  • Arbete i stark värme (AFS 1997:2)
  • Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2)
  • Skyltar och signaler (AFS 2008:13) 
Se fler nyheter