Hjälp oss bli ännu bättre!

Som en del i vårt förbättringsarbete genomför vi varje år kundmätningar. Vi vill veta vad du som arbetsgivare tycker om vår kvalitet, tillgänglighet och service. 
Dina synpunkter är väldigt viktiga för oss och vi vill därför låna några minuter av din tid för att svara på vår enkät. Det är några korta frågor men det finns också möjlighet att skriva kommentarer. Dina svar är helt anonyma.

Observera att enkäten stängs den 30 november.

Klicka här för att komma till enkäten

Information om stängd mottagningsverksamhet den 1-2 december

Vi ska ha verksamhetskonferens torsdag och fredag 1-2 december och våra mottagningar är då stängda.

Uppkommer ärende av akut karaktär är du välkommen att kontakta VD Ann Collander på telefon: 070-557 16 08. Du kan också lämna in en uppdragsbeställning via vår hemsida eller mejla direkt till din kontaktperson så hör vi av oss så snart vi är tillbaka på kontoret.

Brevkallelse

Vi upplever att det ibland är svårt att nå medarbetare via telefon när vi kontaktar för att boka in en tid. Istället för att jaga medarbetaren telefonledes i flera dagar kommer vi i de fallen skicka en brevkallelse. Medarbetaren är välkommen att ringa oss om tiden inte passar.

Sämre tider ökar risken för missbruk

När sämre tider väntar ökar risken för missbruksproblematik. Förutom att detta så klart är en tragedi för den enskilde medarbetaren och dennes anhöriga påverkas även du som arbetsgivare ur säkerhetssynpunkt men också på ett ekonomiskt plan. Kanske är detta något som ni redan diskuterat på arbetsplatsen. Har du funderingar kring dessa frågor och vill veta vilka signaler du kan vara uppmärksam på kan du ringa oss och få guidning. Vi har två sköterskor som är särskilt inriktade mot missbruksproblematik som kan svara på dina frågor. Ring vår växel så hänvisar vi till rätt person, 054-22 17 00.

Hur arbetar ert företag med systematiskt förebyggande arbete mot arbetsmiljörisker?

Arbetsmiljöverket har under fyra års tid inspekterat branscher med ett riskfyllt arbete för att kontrollera att arbetsgivare förebygger arbetsmiljörisker systematiskt enligt de lagar som gäller. 8 av 10 arbetsgivare klarar inte kraven. Bristen ligger framför allt i att systematiskt och regelbundet undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har därför inriktat tillsynen mot branscher inom bygg, jordbruk, skogsbruk, tillverkning, transport och maganisering där de sett att risk att drabbas för olycksfall varit störst. Ingen ska riskera att bli skadad, bli sjuk eller dö på jobbet och för att förhindra detta är det ytterst viktigt med en dialog mellan arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud kring systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete. Gå gärna in och läs mer om detta på arbetsmiljöverkets sida för djupare information i studien.

Hur ser det ut i er verksamhet? Kontakta vår arbetsmiljöingenjör Helena Bergland om du eller annan person med en ledande position på arbetsplatsen behöver stöttning i detta viktiga arbete. Kontakta vår växel så hänvisar vi vidare, 054-22 17 00.

Det blev lite blandad information i dagens nyhetsbrev. Tack att du orkade läsa ända hit.

Önskar er en fortsatt fin senhöst!

Se fler nyheter