BAM-utbildning

Nästa öppna BAM-utbildning startar 16 november

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med förbättringar av arbetsmiljön. Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver.

 

Har företaget tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet ni vilka lagar och regler som gäller? Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Sambandet är tydligt mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten.

Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden.

Utbildningens innehåll:

  • Dag 1 – Samverkan, regler och roller
  • Dag 2 – Upptäcka och hantera risker
  • Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen

Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer.

Tid och plats *
Dag 1: 16 november 09.00-16.00
Dag 2: 23 november 09.00-16.00
Dag 3: 30 november 09.00-16.00

Distansutbildning via teams, med grupparbeten i ”breakout rooms”. Internetuppkoppling, kamera och mikrofon krävs.
*) Clarahälsan förbehåller sig rätten att ställa in, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas.

Utbildningens målsättning
Efter utbildningen ska du:

  • besitta grundläggande arbetsmiljökunskaper och arbetssätt
  • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
  • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö
  • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten
  • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet

Pris: 8 490 kr per person (exkl moms)
I priset ingår utbildningsmaterial inklusive handbok och föreskrift.

Anmäl dig till info@clarahalsan.se

Företag som är anslutna till AFA har möjlighet att söka stöd för arbetsmiljöutbildningar.

Stöd ges för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Hälften av kostnaden tillbaka för chefer och 70% tillbaka när skyddsombudet deltar i utbildningen. Läs mer om afa försäkring

 

Se fler nyheter