Alkohol och droger – chefsutbildning

Kursen tar upp vanliga frågor från chefer och arbetsledare som de upplever svåra att hantera.
 
  • Hur kan du förbereda dig på bästa sätt för att hantera alkohol och drogproblematik?
  • Vad är chefens ansvar och vad säger lagen?
  • Hur gör jag som chef när jag misstänker att någon missbrukar alkohol eller droger?
  • Vad är skillnaden mellan riskbruk, missbruk och beroende?
  • Vilka symtom och signaler bör jag reagera på?
  • Hur ska jag som chef agera när jag misstänker att någon har ett missbruksproblem och hur ska jag göra om någon kommer påverkad till jobbet?
  • Hur kan jag säga och vad bör jag tänka på vid konfrontationssamtalet?
  • Vad är arbetskamraternas ansvar vid misstanke om missbruk eller beroende och vilket är den berörda medarbetarens ansvar till sin egen rehabilitering?
  • Hur arbetar ClaraHälsan med dessa problem tillsammans med arbetsgivaren?
  • Vilka metoder kan ClaraHälsan erbjuda och vilka bör skickas vidare till annan instans?

 

Kursen genomförs under en halvdag, 4 timmar, och består av en teoretisk del och därefter fallbeskrivningar som gruppen  arbetar med samt erfarenhetsutbyte med varandra.

 

Kursledare: Mimmi Asplund Carlsson, företagssköterska, specialutbildad inom alkohol-, drog- och beroendesjukdomar på Karolinska Institutet i Stockholm. Har även utbildat sig i behandlingsmetoderna Återfallsprevention, Kontrollerat drickande och 15-metoden.

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi Första hjälpen och HLR HLR – Hjärt- och lungräddning Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Ledarskap för psykiskt välmående Riskbruk av alkohol - utbildning