ClaraHälsans insatser vid alkoholproblem hjälper

En ny kartläggning visar att medarbetare med alkoholproblem, som fått hjälp av oss på Clarahälsan, kan hantera alkoholen bra och är nöjda med den behandling de fått. Under våren 2017 erbjöds alla som fått behandling för alkoholproblem under åren 2013-2016 en uppföljning. Vi ville veta mer om hur det gått för dem och hur deras alkoholvanor ser ut i dag. Resultatet visar att flertalet haft god hjälp av behandlingen på ClaraHälsan och att de idag dricker mycket mindre, eller inte alls, jämfört med vad de gjorde innan behandlingen.

skarmklipp

Det finns vetenskapligt stöd för att många som har alkoholproblem kan förändra sina alkoholvanor på egen hand eller med begränsade behandlingsinsatser i öppenvården. Vår kartläggning visar att de allra flesta som genomgått våra korta evidensbaserade behand­lingsprogram fått tillräcklig hjälp medan ett fåtal behövde mer hjälp och fick det via beroendevården eller på behandlingshem.

En vanlig gräns för riskkonsumtion är 9 (för kvinnor) respektive 14 (för män) glas per vecka. I gruppen som fick behandling hos oss minskade antalet glas per vecka från i snitt 26 till 5.

Många av dem som har ett alkoholberoende kan med lite hjälp lära sig att dricka mindre, utan att behöva sluta helt. Att inte behöva sluta helt kan öka motivationen att minska alkoholkonsumtionen. Vill du veta mer om vad kartläggningen visade eller vilka metoder vi använder vid behandling av alkoholproblem.

-Läs hela rapporten