Utveckling av grupp och ledare – UGL

I samarbete med Rezon AB erbjuder ClaraHälsan den populära kursen för både näringslivet och offentlig sektor.

UGL – Utveckling av grupp och ledare passar alla som vill bli effektivare som ledare, gruppmedlem eller utbildare. Genom konkreta uppgifter och upplevelser tillsammans med övriga deltagare få du förståelse av för hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på allt som sker omkring dig – samt din roll i dessa och hur du hanterar detta.
Du får öva dig i allt som innebär ledarskap, att kommunicera direkt och klart, ge och ta feedback samt träna på konflikthantering.

 

Målgrupp

Ledare, medarbetare och utbildare som är intresserad av ledarskaps- och individutveckling och som vill bli effektivare i sin roll.

 

Mål

Att få ökad förmåga att:

  • Arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp.
  • Hantera och förstå konflikter. Kunna kommunicera direkt och klart.
  • Förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå.
  • Kunna ta och ge utvecklande feedback.
  • Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap.
  • Kunna urskilja olika stadier i grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa.
  • Förstå behovet av olika ledarstilar.

Metodiken för lärandet i kursen är upplevelsebaserat. Deltagarna reflekterar efter genomförda uppgifter enskilt och i grupp och drar slutsatser och lärande gällande egna beteenden och processer i gruppen. Utifrån detta kommer du att få ökad självkännedom och personlig utveckling.

 

Om Rezon

Rezon är ett konsultföretag som arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling. I vårt arbete tillämpar vi modern forskning och har genom licenser rätt att använda de främsta verktygen inom området.

 

Försvarshögskolan

Utveckling av grupp och ledare är ett framtaget koncept av Försvarshögskolan. Kursen används numera både inom försvaret och den civila marknaden.  Läs mer om UGL på fhs.se.

BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom Chefsutbildning om alkohol och droger Clara Färdiga Gå HLR – Hjärt och lungräddning Mindfulness i vardagen Sömnskola Stresshantering Utbildning i Krishantering Utbildning om riskbruk av alkohol Utvecklande ledarskap - UL